Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Impressum

Údaje v souladu s § 5 Telemediálního zákona:

Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Zastoupeno:

Vedoucí Ines Hanisch-Lupaschko
Předseda představenstva: Frank Vogel, zemský rada okresu Krušnohoří

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 3733 18800-0
Telefax: +49 (0) 3733 18800-20
E-mail: info@erzgebirge-tourismus.de

Zápis v rejstříku:

Zaneseno v rejstříku sdružení.
Rejstříkový soud: Obvodní soud Saská Kamenice
Registrační číslo: VR 4227.

Za obsah odpovědný podle § 55 odstavec 2 RStV

Ines Hanisch-Lupaschko, jednatelka 
Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam Ries-Straße 16 
09456 Annaberg-Buchholz
Německo 
Tel.: 03733-18800-0
Fax: 03733-18800-20
Mail: info@erzgebirge-tourismus.de

Záruka za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst.1 telemediálního zákona odpovědní za vlastní odkazy na těchto stránkách v souladu podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 telemediálního zákona však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat či podle okolností zkoumat zprostředkované nebo uložené cizí informace, které ukazují na protiprávní činnost.

Povinnost k odstranění nebo zablokování používání informací podle všeobecných zákonů tímto zůstává nedotčena. Takovéto ručení je však možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Poté co vejde v známost porušení práva, tyto obsahy okamžitě odstraníme.

Koncepce, podoba a programování

shapefruit AG
Telegrafenstraße 13
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel. 02641 8005-0
www.shapefruit.de

Outdooractive GmbH & Co. KG
Missener Straße 18
87509 Immenstadt
www.outdooractive.com

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za tyto cizí obsahy. Za tyto obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný dotyčný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly k momentě propojení prověřeny ohledně možného porušení zákona. Protiprávní obsahy nebyly v momentě umístění odkazu zjištěny. Permanentní obsahová kontrola propojených stránek není bez konkrétního důvodného podezření na porušení práva myslitelná. Při zjištění porušení práva tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla vytvořená provozovatelem stránky podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoliv způsob zpeněžení nad rámec autorského práva si vyžaduje písemný souhlas dotyčného autora resp. provozovatele. Stahování a kopírování této stránky je povoleno jen pro soukromé, nikoliv komerční použití.

Pokud obsahy na této stránce nebyly vytvořeny provozovatelem, je potřeba dodržovat autorská práva třetí strany. Zvláště jsou obsahy třetích osob odpovídajícím způsobem označeny. Pokud si přesto všimnete porušení autorských práv, prosíme Vás, abyste nás na to upozornili. Poté co se o porušení práva dozvíme, budou tyto obsahy okamžitě odstraněny.

Fotografie a externí zdroje dat

Děkujeme následujícím fotografům resp. agenturám a partnerům za poskytnutí údajů a obrazového materiálu:

BUR Werbeagentur GmbH
René Gäns
Frank Grätz
Wolfgang Schmidt
Bernd März
Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH
Gernot Roscher
Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde e.V.
Wolfgang Thieme
Blank Kunsthandwerk
Wendt & Kühn KG
August-Horch-Museum
Felix Matuscheck
Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises
Foto Weigel, Schwarzenberg
Kurgesellschaft Bad Schlema mbH
Christian Prager
Fotostudio Konvex
Frank Höhler
Georgi, Schneeberg
Badegärten Eibenstock
Egbert Kamprath
Lars Rosenkranz
Sport Richter
Manfred Lohse
Katrin Albrecht
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
Foto-Atelier LORENZ
Pixabay

a všem našim členům

EU Řešení sporů online

Od 09.01.2016 mají být spory mezi spotřebiteli a obchodníky v souvislosti s online kupními smlouvami řešeny pomocí online platformy k mimosoudnímu řešení sporů online. Tuto platformu poskytuje EU komise a nachází se pod tímto odkazem:ec.europa.eu/consumers/odr

Tourismusverband Erzgebirge e.V. se nezavazuje k účasti na řešení sporů před orgánem mimosoudního řešení sporů spotřebitele.

Poznamenali jste si tuto stránku!

Ke správě vašeho seznamu poznamenání nebo k opětovnému prohlédnutí stránek, jděte na Plánovač cesty.