Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů - přehled

Všeobecná upozornění

Následující upozornění Vám poskytnou jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, poté co navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých můžete být identifikováni. S podrobnými informacemi k tématu ochrany osobních údajů se seznamte v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr údajů na této webové stránce

Kdo je odpovědný za sběr údajů na této webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce probíhá skrze provozovatele webových stránek. Příslušné kontaktní údaje naleznete v impresu této webové stránky.

Jak sbíráme Vaše údaje?

Vaše údaje získáváme jednak tím, že nám je sdělíte. Zde se může jednat např. o údaje, které nám poskytujete v kontaktním formuláři.

Jiné údaje jsou evidovány automaticky návštěvou stránky skrze naše IT systémy. To jsou především technická data (např. internetový vyhledávač, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Evidence těchto dat probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme Vaše údaje?

Část těchto údajů je evidována pro účely zajištění bezproblémového poskytnutí webové stránky. Jiné údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte v souvislosti s těmito údaji?

Máte kdykoliv právo zdarma získat přehled o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo, oprávnění, požadovat zablokování nebo smazání těchto údajů. Ohledně toho, stejně jako v případě dalších otázek k tématu ochrany osobních údajů, se na nás můžete kdykoliv obrátit na adresu uvedenou v impresu. Dále máte právo si stěžovat u příslušného dozorčího úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě našich webových stránek může být Vaše uživatelské chování statisticky vyhodnoceno.  Děje se tak především pomocí Cookies a takzvaných analytických programů. Analýza Vašeho uživatelského chování probíhá zpravidla anonymně; uživatelské chování k Vám nemůže být zpětně přiřazeno. Tuto analýzu můžete zamítnout nebo jí zabránit skrze nepoužívání určitých nástrojů. Detailní informace k tomu najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecná upozornění

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tyto webové stránky, dochází k evidenci různých osobních údajů. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých můžete být identifikováni. Následující prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje získáváme a k čemu jsou používáme. Vysvětluje také, jak a k jakému účelu se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů na internetu (např. komunikace přes email) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

 

Informace o odpovědném pracovišti

Odpovědné pracoviště pro zpracování údajů na této stránce je:

Ines Hanisch-Lupaschko, vedoucí
Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam Ries-Straße 16 
09456 Annaberg-Buchholz
Německo

 

Telefon: +49 (0) 3733 18800-0
Telefax: +49 (0) 3733 18800-20
E-mail: info@erzgebirge-tourismus.de

Odpovědné pracoviště je soukromá nebo právnická osoba, která rozhoduje sama nebo společně s ostatními o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, emailových adres nebo podobně).

 

Odvolání souhlasu ke zpracování údajů

Mnohé procesy zpracování údajů jsou možné jen s Vaším výslovným svolením. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí nám poslat  neformální zprávu emailem. Právoplatnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na stížnost u dozorčího orgánu

V případě porušení práva na ochranu osobních údajů má poškozený právo stěžovat si u příslušného dozorčího orgánu.  Příslušným dozorčím orgánem pro otázky ochrany osobních údajů je Zemský zmocněnec ochrany osobních údajů spolkové země, ve které má firma své sídlo. Seznam zmocněnců pro ochranu osobních údajů včetně jejich kontaktních údajů si můžete najít na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenos údajů

Máte právo si nechat vydat údaje, které na základě Vašeho souhlasu nebo pro plnění smlouvy automatizovaně zpracováváme, a to sobě nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů na jinou odpovědnou osobu, dojde k něm jen v případě, že je to technicky proveditelné.

SSL resp. TLS kódování

Tato stránka používá SSL resp. TLS kódování a to z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, které posíláte provozovateli stránky, jde například o objednávky nebo dotazy. Kódované spojení poznáte podle toho, že se v adresovém řádku vyhledávače změní “http://” na “https://” a objeví se v něm symbol zámku.

Při aktivovaném SSL resp. TSL kódování, nemohou být údaje, které nám zprostředkováváte, přečteny třetí osobou.

Výpis, zablokování, vymazání

V rámci platných právních zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatný výpis uložených údajů o Vaší osobě, jejich původ a příjemcích a účel zpracování údajů a rovněž právo na opravení, zablokování nebo smazání těchto údajů. Ohledně toho, stejně jako v případě dalších otázek k tématu ochrany osobních údajů, se na nás můžete kdykoliv obrátit na adresu uvedenou v impresu.

Odmítnutí reklamních sdělení

Tímto se zakazuje používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti impresa k přeposílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránky si výslovně vyhrazují právo na provedení právních kroků v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

Osoba pověřená ochranou osobních údajů

Zákonem předepsaná osoba pověřená ochranou osobních údajů

Naše společnost má osobu pověřenou ochranou osobních údajů.

Ines Hanisch-Lupaschko
Telefon: +49 (3733) 188000
E-mail: i.hanisch-lupaschko@erzgebirge-tourismus.de

Evidence údajů na této webové stránce

Cookies

Naše internetové stránky částečně používají takzvané Cookies. Cookies nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cokkies slouží k tomu, aby naše nabídka byla efektivnější a bezpečnější a přívětivější pro uživatele. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. 

Většina námi používaných Cookies jsou takzvané „Session-Cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní Cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Tyto Cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, že budete při spuštění o Cookies informováni a Cookies můžete povolit jen ve výjimečném případě, přijmout Cookies pouze pro určité případy nebo aktivovat jejich vypnutí ve všech případech, jakož i automatické smazání Cookies po vypnutí prohlížeče. Deaktivací Cookies může dojít k omezení funkčnosti této webové stránky.

Cookies, které jsou potřebné k provedení elektronického komunikačního procesu nebo k aktivování určitých, Vámi chtěných funkcí (např. nákupní košík), budou uloženy na základě článku 6 odst. 1 písmena f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem ukládat Cookies k zajištění bezchybného a optimálního fungování svůj služeb. Pokud dochází k ukládání jiných Cookies (např. Cookies k analýze Vašeho uživatelského chování), bude o tom v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů pojednáno odděleně.

Serverové log soubory

Provider stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace v takzvaných serverových log souborech, které nám Váš prohlížeč automaticky zprostředkovává. Jedná se o:

·         Typ vyhledávače a jeho verzi

·         Používaný operační systém

·         Referrer URL

·         Hostname přístupového počítače

·         Čas dotazu na server

·         IP-adresu

 

Propojování těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí.

Základem pro zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR, který povoluje zpracování údajů k vyplnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, dojde k uložení Vašich údajů z tohoto formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů za účelem zpracování dotazu a případných dalších otázek. Tyto údaje bez Vašeho nikomu dalšímu neposkytujeme.

Ke zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři dojde tedy výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí nám poslat  neformální zprávu emailem. Právoplatnost procesů k zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Vámi uvedené údaje v kontaktním formuláři zůstanou u nás, dokud nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte souhlas k jejich uložení nebo doku nepomine účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vašeho dotazu). Nutná zákonná opatření - zvláště lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

Zpracování údajů (Zákaznické a smluvní údaje)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme jen, pokud jsou nutné pro založení, obsahovou tvorbu nebo změnu právního vztahu (kmenová data). K tomu dochází na základě Čl. 6 odst. 1 písmena b GDPR, který povoluje zpracování údajů k naplnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o využití našich internetových stránek (uživatelské údaje) evidujeme, zpracováváme a používáme pouze, pokud je to nutné k tomu, abychom uživateli umožnili využití nebo vyúčtování služby. Shromážděné zákaznické údaje budou po uzavření objednávky nebo skončení obchodního vztahu smazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny. 

Rezervace a poptávky ubytování

Za účelem rezervační poptávky a rezervace ubytovacích služeb a paušálních nabídek dochází k evidenci osobních údajů. Tyto údaje jsou získávány v nejnutnějším rozsahu a slouží k realizaci rezervace resp. vyřízení poptávky. Tyto údaje jsou předávány poskytovateli Feratel media technologies AG za účelem provedení rezervace. S výjimkou zprostředkování ubytovacích služeb resp. paušálních cestovních nabídek nejsou osobní údaje k dalšímu využití těchto internetových stránek potřebné.

V obou výše jmenovaných případech se evidence a zpracování údajů provádí podle německých zákonných ustanovení k ochraně osobních údajů. Uživatel souhlasí s předání osobních údajů i tehdy, pokud jsou nutné k realizaci ubytovacích nebo cestovních služeb. Rezervace Na webové stránce si můžete zarezervovat různá ubytování. K tomu musíte zadat následující údaje:

·         Jméno (všichni cestující)

·         Přímení (všichni cestující)

·         Ulice, číslo domu

·         PSČ, Místo

·         Telefonní číslo

·         E-mail

 

Vaše údaje budou použity, uloženy a předány příslušnému ubytovateli za účelem zpracování Vaší rezervace. Přípustnost tohoto zpracování se řídí podle čl. 6 odst. 1 b) GDPR, podle kterého je zpracování oprávněné, pokud je nutné pro splnění smlouvy uzavřené s dotčenou osobou, nebo pokud je nutné k realizaci smluvních opatření provedených na žádost dotčené osoby. Poskytnutí osobních údajů je smluvně předepsáno. Bez těchto údajů s Vámi nemůže provozovatel uzavřít smlouvu a zpracovat Vaší rezervaci resp. zodpovědět Vaši poptávku a sdělit Vám požadované informace.

Nezávazné poptávky ubytování

Provozovateli můžete zaslat nezávaznou poptávku ubytování prostřednictvím speciálního kontaktního formuláře. K tomu musíte zadat následující údaje:

·         Počet dospělých

·         Jméno (všichni cestující)

·         Přímení (všichni cestující)

·         PSČ, Místo

·         E-mail (všichni cestující)

 

Vaše údaje budou použity ke zpracování poptávky ubytování a k vyhotovení nabídky. Přípustnost tohoto zpracování se řídí podle čl. 6 odst. 1 b) GDPR, podle kterého je zpracování oprávněné, pokud je nutné pro splnění smlouvy uzavřené s dotčenou osobou, nebo pokud je nutné k realizaci smluvních opatření provedených na žádost dotčené osoby. Bez těchto údajů s Vámi nemůže provozovatel uzavřít smlouvu a zpracovat Vaší rezervaci resp. zodpovědět Vaši poptávku a sdělit Vám požadované informace. 

Poskytovatel

feratel media technologies AG
Meßkircher Straße 17/2
88605 Meßkirch
Tel: +49 7575 9210-0
Fax: +49 7575 9210-92
E-mail: info@feratel.de


Přenos údajů při uzavření smlouvy pro služby a digitální obsahy

Třetím osobám zprostředkujeme osobní údaje jen v případě, že je to v rámci uzavření smlouvy nutné, například bance pověřené realizací plateb. K dalšímu přenosu údajů nedochází resp. jen pokud jste k přenosu poskytli výslovný souhlas. K předání Vašich údajů třetím osobám bez výslovného souhlasu nedochází, např. k reklamním účelům. Základem pro zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR, který povoluje zpracování údajů k vyplnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Tag Manager

Tato webová stránka používá Google Tag Manager. Google Tag Manager je nástroj, pomocí kterého můžete spravovat webové tagy přes plochu. Samotný Google Tag Manager, přes který jsou implementovány tagy, je doména, která nepoužívá cookies a neeviduje žádné osobní údaje. Nástroj se stará o spuštění jiných tagů, které na Vaší stráně případně evidují data. Google Tag Manager nemá přístup k těmto údajům. Pokud dojde na úrovni domény nebo cookie k deaktivaci, zůstane tato zachována pro všechny tracking tags implementované prostřednictvím Google Tag Manager.

Matomo (dříve Piwik)

Tato webová stránka používá open source služby webové analýzy Matomo. Matomo používá takzvané „Cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vámi používaných webových stránek. Navíc se na našem serveru ukládají informace vytvořené cookie týkající se využití této internetové stránky. IP adresa je před uložením anonymizovaná. Matomo Cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Ukládání Matomo-Cookies probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o anonymizovanou analýzu uživatelského chování, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a také svou reklamu. Informace vytvořené cookie týkající se využití této internetové stránky nejsou předávány třetím osobám. Ukládání cookies můžete příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče zabránit. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete mít případně možnost využívat v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky. Pokud s ukládáním a a využitím svých osobních údajů nesouhlasíte, můžete ukládání a využití deaktivovat zde. V takovém případě bude ve Vašem prohlížeči uložen Opt-Out-Cookie, který zabrání toho, aby Matomo ukládal uživatelské údaje.  Pokud své cookies vymažete, má to za následek, že se vymaže i Matomo Opt-Out-Cookie. Opt-Out pak musí být při opětovné návštěvě nai stránky opět aktivován.

Outdooractive

Na této webové stránce jsou zprostředkovávány obsahy webové stránky https://regio.outdooractive.com/oar-erzgebirge/de/. S těmito obsahy je propojen Tracking Pixel, který eviduje a zpracovává údaje o přístupech k těmto obsahům. Provozovatel této internetové stránky, společnost Outdooractive GmbH & Co. KG, používá takto získané informace k tomu, aby měřil přístupy k těmto obsahům (např. přepnutí, vyvolání stránky, akce, stahování). Výsledky jsou provozovateli poskytnuty za účelem analýzy. Tímto způsobem může provozovatel zjistit, které obsahy na webové stránce jsou obzvlášť oblíbené. Tracking-Pixel neeviduje a nezpracovává žádné osobní údaje. Přípustnost zpracování údajů se řídí podle článku 6 odst. 1 a) GDPR, podle kterého je zpracování oprávněné, pokud dotčená osoba pro jeden nebo více účelů poskytla souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů není povinné. Osobní údaje získané v rámci používání Outdooractive Tracking-Pixels budou smazány, pokud odpovědná osoba nemá oprávněný zájem na jejich dalším uchování. Za všech okolností budou dále ukládány jen ty údaje, které jsou skutečně bezpodmínečně nutné k dosažení příslušného účelu. Pokud je to možné, budou osobní údaje anonymizovány.

6. Newsletter

Údaje týkající se newsletteru

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na této internetové stránce, potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a informace, které nám dovolí prověřit, zda jste skutečně majitelem uvedené e-mailové adresy a zda se zasíláním newsletteru skutečně souhlasíte. Další údaje se neevidují resp. evidují pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Ke zpracování údajů uvedených ve formuláři, kterým se přihlašuje odběr newsletteru, dojde výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR). Udělený souhlas s uložením údajů, emailové adresy a jejich použití k rozesílání Newsletteru můžete kdykoliv odvolat, např. prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ v newsletteru. Právoplatnost již provedených procesů k zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Vámi zanechané údaje v souvislosti s odběrem newsletteru zůstanou uloženy až do odhlášení odběru a poté budou smazány. Údaje uložené za jiným účelem (např. emailové adresy uložené v souvislosti s členstvím) tímto zůstávají nedotčeny.

CleverReach

Tato internetová stránka využívá pro rozesílání newslettru CleverReach. Poskytovatelem je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, pomocí které je možné organizovat a analyzovat rozesílání newsletteru. Vámi udané údaje v souvislosti s newsletterem (např. emailová adresa) budou uloženy na serverech společnosti CleverReach v Německu resp. v Irsku.

Naše newslettery zasílané přes CleverReach nám umožňují analýzu chování příjemce newsletteru. Tímto můžeme analyzovat, kolik příjemců newsletter otevřelo a jak často bylo na jednotlivé odkazy v newsletteru kliknuto. Pomocí takzvaných Conversion-Trackings může být mimo jiné analyzováno, zda proběhla kliknutím na odkaz v newsletteru předem definovaná akce (např. koupě výrobku na naší webové stránce). Další informace o analýze údajů prostřednictvím CleverReach-Newsletter získáte na odkazu: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat tím, že newsletter odhlásíte. Právoplatnost již provedených procesů k zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Pokud si nepřejete analýzu skrze CleverReach, musíte newsletter odhlásit. K tomuto účelu je k dispozici odpovídající odkaz v každém zprávě newsletteru. Další možností je odhlásit newsletter přímo na webové stránce.

Vámi zanechané údaje v souvislosti s odběrem newsletteru zůstanou uloženy až do odhlášení odběru a po něm smazány a to jak z našich serverů, tak i serverů CleverReach. Údaje uložené za jiným účelem (např. emailové adresy uložené v souvislosti s členstvím) tímto zůstávají nedotčeny.

Další informace získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti CleverReach na následujícím odkazu: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů v zakázce

Se společností CleverReach máme uzavřenou smlouvu o zpracování údajů k zakázce a při používání CleverReach v plné míře dodržujeme přísná pravidla německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají zásuvné moduly stránky YouTube provozované Googlem. Provozovatelem těchto stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte naši stránku vybavenou zásuvným modulem YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Tím dojde k informování serveru YouTube o tom, které z našich stránek jste navštívili. 

Pokud jste přihlášeni na Vašem účtu na YouTube, umožníte YouTube přiřadit Vaše uživatelské chování na internetu přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte z Vašeho účtu na YouTube.

Používání YouTube je v zájmu poutavého zobrazení naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na odkazu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Tato stránka používá přes API mapové služby Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K používání funkcí Google Maps je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Poskytovatel této stránky nemá na tento přenos údajů žádný vliv.

Používání Google Maps probíhá v zájmu poutavého zobrazení naší online nabídky a snadného nalezení míst uváděných na naší internetové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na odkazu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Autorské a označovací právo

Autor se snaží ve všech publikacích o dodržení všech autorských práv k použitým obrazovým dokumentům, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům, o použití vlastních obrazových dokumentů, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, nebo o využití nelicencovaných obrazových dokumentů, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů. Všechny v rámci internetové nabídky jmenované a případně třetími osobami chráněné firemní značky a značky zboží podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného označovacího práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných majitelů. Na základě pouhého jmenování není možné vyvozovat, že značka není chráněná právy třetích osob! Copyright pro zveřejněné, autorem vytvořené objekty náleží výhradně autorovi stránek. Kopírování nebo použití takovýchto obrazových materiálů, zvukových dokumentů a videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikací není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

Právní účinnost

Toto vyloučení záruky je nutno považovat za součást internetové nabídky, ve které odkazováno na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, už neodpovídají nebo ne zcela odpovídají platným právním předpisům, zbylé části tohoto dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto zůstávají nedotčeny.

EU Řešení sporů online

Od 09.01.2016 mají být spory mezi spotřebiteli a obchodníky v souvislosti s online kupními smlouvami řešeny pomocí online platformy k mimosoudnímu řešení sporů online. Tuto platformu poskytuje EU komise a nachází se pod tímto odkazem:ec.europa.eu/consumers/odr

Tourismusverband Erzgebirge e.V.  se nezavazuje k účasti na řešení sporů před orgánem mimosoudního řešení sporů spotřebitele.

EU Řešení sporů online

Od 09.01.2016 mají být spory mezi spotřebiteli a obchodníky v souvislosti s online kupními smlouvami řešeny pomocí online platformy k mimosoudnímu řešení sporů online. Tuto platformu poskytuje EU komise a nachází se pod tímto odkazem:ec.europa.eu/consumers/odr

Tourismusverband Erzgebirge e.V.  se nezavazuje k účasti na řešení sporů před orgánem mimosoudního řešení sporů spotřebitele.

Poznamenali jste si tuto stránku!

Ke správě vašeho seznamu poznamenání nebo k opětovnému prohlédnutí stránek, jděte na Plánovač cesty.