Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Zrušení smlouvy

Spotřebitelé ve smyslu § 13 občanského zákoníku mají právo na zrušení smlouvy pod následujících pravidel:

Poučení o zrušení a právo na zrušení

Máte právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů.

Lhůta pro zrušení smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy, nebo Vámi pověřená osoba, která není dopravcem, převzali resp. převzal do svého vlastnictví zboží.

Pokud jste v rámci jedné objednávky objednali více zboží a zboží bylo doručeno odděleně, začíná lhůta pro zrušení běžet jakmile vy, nebo jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, obdrželi resp. obdržel poslední zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás, Tourismusverband Erzgebirge e.V., Adam-Ries-Straße 16, D-09456 Annaberg-Buchholz, Tel.: +49 3733 188000, Fax: +49 3733 1880020, Email: info@erzgebirge-tourismus.de musíte informovat jasným prohlášením (např. poštou zaslaným dopisem, faxem nebo emailem) o Vašem rozhodnutí, od této smlouvy odstoupit. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není předepsaný.

K dodržení termínu zrušení smlouvy stačí, abyste sdělení o využití práva na zrušení smlouvy odeslali před uplynutím lhůty pro zrušení smlouvy.

Důsledky zrušení smlouvy

Pokud zrušíte smlouvu, jsme povinni Vám veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů, které plynou z toho, že jste zvolili jiný druh dodání než námi nabízené, nejlevnější standardní doručení), bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro vrácení platby použijeme stejný způsob platby, který byl použit při původní transakci, pakliže s Vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného. V žádném případě Vám za tyto zpětné platby nebude nic účtováno. Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud nedostaneme zpět zboží, nebo dokud nedoložíte, že jste zboží poslali zpět, podle toho, který případ nastane dříve.

Jste povinni zboží předat nebo poslat zpět bezodkladně a v každém případě nejpozději v rámci čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás (Tourismusverband Erzgebirge e.V., Adam-Ries-Straße 16, D-09456 Annaberg-Buchholz) o zrušení této smlouvy informovali. Lhůta je dodržena, pokud zboží před uplynutím čtrnácti dnů odešlete.

Nesete bezprostřední náklady na zaslání zboží zpět.

Musíte uhradit jakoukoli ztrátu hodnoty zboží, pokud je příčinou ztráty hodnoty Vaše zacházení, které není nutné ke kontrole charakteristiky, vlastností a funkce zboží.

Právo na zrušení Vám nenáleží v případě

-  Smluv k poskytnutí služeb v oblasti ubytování k jiným účelům než k účelům bydlení, dopravy zboží, pronájmu motorových vozidel, dodání pokrmů a nápojů a poskytnutí dalších služeb v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva pro poskytnutí počítá se specifickým termínem nebo dobou. To neplatí pro smlouvy o cestovních službách podle § 651a občanského zákoníku, pokud byly tyto uzavřeny mimo obchodní prostory, pakliže se však ústní jednání, na jejichž základě byla smlouva uzavřena, nevedla na předchozí objednávku spotřebitele.

Právo na zrušení smlouvy pro zprostředkovávání turistických služeb a pořádání cest

Spotřebitelé ve smyslu § 13 BGB mají právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení:

Poučení o zrušení a právo na zrušení pro turistické služby a akce

Máte právo do 14 dnů smlouvu zrušit bez uvedení důvodů.

Lhůta pro zrušení činí čtrnáct dní od dne uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na zrušení smlouvy nás, Tourismusverband Erzgebirge e.V., Adam-Ries-Straße 16, D-09456 Annaberg-Buchholz, Tel.: +49 3733 188000, Fax: +49 3733 1880020, Email: info@erzgebirge-tourismus.de musíte informovat jasným prohlášením (např. poštou zaslaným dopisem, faxem nebo emailem) o Vašem rozhodnutí, od této smlouvy odstoupit. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro zrušení smlouvy, který však není předepsaný.

K dodržení termínu zrušení smlouvy stačí, abyste sdělení o využití práva na zrušení smlouvy odeslali před uplynutím lhůty pro zrušení smlouvy.

Důsledky zrušení smlouvy

Pokud zrušíte smlouvu, jsme povinni Vám veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů, které plynou z toho, že jste zvolili jiný druh dodání než námi nabízené, nejlevnější standardní doručení), bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro vrácení platby použijeme stejný způsob platby, který byl použit při původní transakci, pakliže s Vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného. V žádném případě Vám za tyto zpětné platby nebude nic účtováno.

Pokud jste požadovali, aby služby začali v rámci lhůty pro zrušení, pak máte povinnost nám zaplatit přiměřenou částku odpovídající podílu služeb poskytnutých do momentu, kdy jste nás o využití práva na zrušení smlouvy informovali, ve srovnání k celkovému předpokládanému rozsahu služeb ve smlouvě

Vyloučení resp. předčasný zánik práva na zrušení

Právo na zrušení smlouvy u služeb zaniká předčasně, když

je smlouva na výslovné přání spotřebitele z obou stran splněna, dříve než spotřebitel uplatní své právo na zrušení.

 

Právo na zrušení Vám nenáleží v případě

Smluv k poskytnutí služeb v oblasti ubytování k jiným účelům než k účelům bydlení, dopravy zboží, pronájmu motorových vozidel, dodání pokrmů a nápojů a poskytnutí dalších služeb v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva pro poskytnutí počítá se specifickým termínem nebo dobou. To neplatí pro smlouvy o cestovních službách podle § 651a občanského zákoníku, pokud byly tyto uzavřeny mimo obchodní prostory, pakliže se však ústní jednání, na jejichž základě byla smlouva uzavřena, nevedla na předchozí objednávku spotřebitele.

Poznamenali jste si tuto stránku!

Ke správě vašeho seznamu poznamenání nebo k opětovnému prohlédnutí stránek, jděte na Plánovač cesty.