Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Ochrana osobních údajů

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Veškeré shromažďování, zpracovávání a používání (dále jen "používání") údajů probíhá výhradně za účelem poskytování našich služeb. Služby společnosti Tourismusverband Erzgebirge e.V. byly navrženy tak, aby využívaly co nejméně osobních údajů. Za tímto účelem se "osobními údaji" rozumí všechny individuální údaje o osobě nebo faktických okolnostech identifikovatelné fyzické osoby (tzv. "dotčené osoby"). Následující prohlášení o ochraně osobních údajů popisují, jaké typy údajů jsou shromažďovány při přístupu na naše webové stránky, co se s těmito údaji děje a jak můžete vznést námitku proti používání údajů.

 

1 Obecné informace o zpracování údajů  

1.1 Odpovědná osoba (správce)

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a nového spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) je:

Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Adresa: Erzgebirge Tourism, s.r.o: Adam Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz.

Tel: +49 (0) 3733 18800-0

E-mail: info@erzgebirge-tourismus.de

Domovská stránka: https://www.erzgebirge-tourismus.de

 

1.2 Jméno a adresa pověřence pro bezpečnost údajů

Pověřenec pro bezpečnost údajů je:

Christian Scholtz ze společnosti WS Datenschutz GmbH

V případě dotazů týkajících se ochrany údajů se můžete obrátit na společnost WS Datenschutz GmbH na následující e-mailové adrese: tourismusverband-erzgebirge@ws-datenschutz.de.

WS Datenschutz GmbH - Datenschutz -

Dircksenstraße

5110178 Berlín

https://webersohnundscholtz.de


1.3 Ochrana vašich údajů

Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) splňujeme my i externí poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují.

Pokud spolupracujeme s jinými společnostmi na poskytování našich služeb, jako jsou poskytovatelé e-mailu a serverů, děje se tak pouze po rozsáhlém výběrovém řízení. V tomto výběrovém řízení je každý jednotlivý poskytovatel služeb pečlivě vybírán s ohledem na jeho vhodnost z hlediska technických a organizačních schopností v oblasti ochrany osobních údajů. Toto výběrové řízení bude písemně zdokumentováno a smlouva o zpracování údajů (smlouva o zpracování objednávky) bude uzavřena pouze v případě, že třetí strana splňuje požadavky čl. 28 GDPR.

Vaše údaje budou uloženy na speciálně chráněných serverech. Přístup k nim má pouze několik speciálně oprávněných osob. Naše webové stránky jsou šifrovány protokolem SSL/TLS, jak je patrné z adresy https:// na začátku naší adresy URL. To se týká i e-mailové komunikace, která je kódována prostřednictvím certifikátu SSL.

 

1.4 Vymazání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytných případech. Jakmile je účel zpracování údajů splněn, je proveden výmaz údajů v souladu se standardy konceptu výmazu, pokud tomu nebrání právní nebo smluvní předpisy.

2. Použití údajů na těchto webových stránkách a v souborech záznamů

2.1 Rozsah zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek naše webové servery dočasně ukládají každý přístup do souboru protokolu.                                        

Následující údaje jsou shromažďovány a uchovávány až do automatického vymazání:

My nebo naši partneři můžeme příležitostně zpracovávat další údaje. Informace o tom najdete níže.

2.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zpřístupnit vám naše webové stránky.

2.3 Účel zpracování údajů

Zpracování těchto údajů slouží k: účelu umožnění používání webových stránek (navázání spojení), zabezpečení systému, technické správě síťové infrastruktury, jakož i k optimalizaci webových stránek. IP adresa se vyhodnocuje pouze v případě útoků na naši síťovou infrastrukturu nebo síťovou infrastrukturu našeho poskytovatele internetu.
Kromě toho není pro používání našich webových stránek vyžadováno zadávání vašich osobních údajů.

2.4 Doba uložení

Jakmile je účel zpracování údajů splněn, je proveden výmaz údajů. K tomu dojde, jakmile zavřete naše webové stránky. Naše hostingová služba může údaje používat pro statistické účely. Veškeré osobní údaje budou za tímto účelem anonymizovány. Naše hostingová služba tyto údaje vymaže po uplynutí 60 dnů.

2.5 Právo na námitku a výmaz

Zpracování údajů je nezbytné pro prezentaci webových stránek a zajištění jejich provozu. Vznesení námitky proto není možné. 2.1 Rozsah zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek naše webové servery dočasně ukládají každý přístup do souboru protokolu.                                        

Následující údaje jsou shromažďovány a uchovávány až do automatického vymazání:

My nebo naši partneři můžeme příležitostně zpracovávat další údaje. Informace o tom najdete níže.

2.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zpřístupnit vám naše webové stránky.

2.3 Účel zpracování údajů

Zpracování těchto údajů slouží k: účelu umožnění používání webových stránek (navázání spojení), zabezpečení systému, technické správě síťové infrastruktury, jakož i k optimalizaci webových stránek. IP adresa se vyhodnocuje pouze v případě útoků na naši síťovou infrastrukturu nebo síťovou infrastrukturu našeho poskytovatele internetu.
Kromě toho není pro používání našich webových stránek vyžadováno zadávání vašich osobních údajů.

2.4 Doba uložení

Jakmile je účel zpracování údajů splněn, je proveden výmaz údajů. K tomu dojde, jakmile zavřete naše webové stránky. Naše hostingová služba může údaje používat pro statistické účely. Veškeré osobní údaje budou za tímto účelem anonymizovány. Naše hostingová služba tyto údaje vymaže po uplynutí 60 dnů.

2.5 Právo na námitku a výmaz

Zpracování údajů je nezbytné pro prezentaci webových stránek a zajištění jejich provozu. Vznesení námitky proto není možné.

3. Používání souborů cookie

3.1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače, když používáte naše webové stránky. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk a jsou přiřazeny k používanému prohlížeči. Jejich prostřednictvím proudí informace k nám nebo ke straně, která soubor cookie nastavila. Soubory cookie nemohou na vašem počítači spouštět programy ani přenášet viry. Soubory cookie se používají k analýze používání našich webových stránek v anonymizované nebo pseudonymizované podobě a k umožnění personalizované reklamy na těchto webových stránkách. Mohou být přenášeny následující údaje:

Při vstupu na tyto webové stránky vás banner se soubory cookie informuje o používání souborů cookie na těchto webových stránkách a požádá vás o souhlas s používáním souborů cookie. Rovněž jste upozorněni na prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách.

3.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů pomocí souborů cookie, které neslouží pouze k zajištění funkčnosti našich webových stránek, je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Právním základem pro zpracování údajů u souborů cookie, které slouží pouze funkčnosti této webové stránky, je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.3 Účel zpracování údajů

Naším oprávněným zájmem je poskytnout vám funkční připojení k webové stránce a zajistit pohodlné používání této webové stránky. Rovněž potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli řešit vyskytující se bezpečnostní problémy a zajistit stabilitu systému.
Zpracování údajů probíhá za účelem statistického vyhodnocování našich webových stránek.

3.4 Doba uložení

Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie. Rozsah a funkce každého z nich jsou vysvětleny níže:
- Přechodné soubory cookie (viz a)
- Trvalé soubory cookie (viz b)
a) Přechodné soubory cookie se automaticky vymažou při zavření prohlížeče. To platí zejména pro soubory cookie relace, které ukládají ID relace, pomocí něhož lze k vaší relaci přiřadit různé požadavky z prohlížeče. Díky tomu bude váš počítač rozpoznán, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
b) Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie.

3.5 Právo na námitku a výmaz

Máte možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů pomocí souborů cookie, které neslouží pouze k funkčnosti webových stránek. Kromě toho soubory cookie nezadáváme, dokud jste při návštěvě stránek neudělili souhlas se zadáváním souborů cookie. Tímto způsobem můžete zabránit zpracování údajů prostřednictvím souborů cookie na našich webových stránkách. Soubory cookie můžete také kdykoli vymazat v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Nastavení souborů cookie lze také kdykoli zabránit příslušným nastavením ve vašem internetovém prohlížeči.

4. Kontakt

4.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Prostřednictvím našich webových stránek je možné nás kontaktovat e-mailem (info@erzgebirge-tourismus.de), telefonicky, poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. K zodpovězení požadavku jsou přitom zapotřebí různé údaje, které se automaticky uloží ke zpracování.  Ke zpracování vaší žádosti jsou zapotřebí následující údaje:

Dále můžete volitelně zadat následující údaje:

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám, pokud k tomu nedáte souhlas.

4.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ závisí na čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

4.3 Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupního formuláře slouží výhradně k vyřízení žádosti o kontakt.

4.4 Doba uložení údajů

Údaje budou vymazány, jakmile odpovíme na vaši žádost. Mohou se vyskytnout ojedinělé případy, kdy zákonné nebo smluvní lhůty uchovávání brání vymazání vašich osobních údajů. V takovém případě budou vaše údaje vymazány po uplynutí těchto lhůt.

4.5 Právo na námitku a výmaz

Uživatel má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje, může kdykoli vznést námitku proti uchovávání svých osobních údajů. V takových případech nelze v konverzaci pokračovat. Všechny osobní údaje, které byly během kontaktu uloženy, budou vymazány.

5. Portál pro členy

5.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Subjekt údajů se může zaregistrovat na našich webových stránkách. To vyžaduje, aby subjekt údajů zadal osobní údaje do formuláře. Za tímto účelem jsou shromažďovány minimálně následující údaje:

Údaje poskytnuté subjektem údajů v masce budou použity výhradně pro zpracování a nebudou poskytnuty třetím stranám.

5.2 Právní základ pro zpracování údajů

Pokud subjekt údajů zadá do formuláře povinné osobní údaje, je právní základ zpracování údajů založen na čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

5.3 Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů slouží výhradně k tomu, abychom mohli dokončit vaši registraci a uspořádat váš webový účet.

5.4 Doba uložení údajů

Údaje jsou vymazány, jakmile přestanou být vyžadovány pro daný účel uložení. To platí v případě, že vymažete svůj účet a žádné zákonné nebo regulační lhůty pro uchovávání údajů o výmazu nejsou v rozporu.

5.5 Právo na námitku a výmaz

Během registrace i po ní má subjekt údajů právo na změnu, opravu nebo výmaz svých osobních údajů.

6. Zpracování dat pro aplikace

6.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Nabízíme možnost ucházet se o zaměstnání prostřednictvím e-mailu (bewerbung@erzgebirge-tourismus.de). Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány pro další zpracování v průběhu příslušného procesu podávání žádostí.

6.2 Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování údajů bude probíhat na základě čl. 88 GDPR a § 26 BDSG (2018).

6.3 Účel zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme výhradně za účelem provedení procesu podávání žádostí.

6.4 Doba trvání a uchovávání

V případě úspěšné žádosti a přijetí do zaměstnání jsou osobní údaje uchovávány v souladu se zákonnými požadavky. V případě neúspěšné žádosti budou údaje vymazány v souladu s pravidly místní koncepce výmazu. Přitom jsou zohledněna ustanovení AGG (německého zákona o zaměstnanosti), zejména existující evidence podle § 22 AGG.
To neplatí, pokud jsme povinni dodržovat nějaké zákonné lhůty pro výmaz nebo pokud jste udělili souhlas s uložením vašich údajů pro další komunikaci s námi (např. máme v budoucnu jiné vhodné pracovní místo). Pokud jste udělili souhlas, právním základem pro další uchovávání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c) nebo písm. a) GDPR.

6.5 Právo na námitku a výmaz

Můžete nás kdykoli kontaktovat a vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich údajů. V takovém případě budou všechny osobní údaje z procesu žádosti vymazány.

7. Zpravodaj

7.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách se návštěvníci mohou přihlásit k odběru našeho newsletteru. Při přihlašování k odběru newsletteru vás žádáme o následující údaje

Tyto údaje jsou nezbytné pro zasílání newsletteru jeho příjemcům. Newsletter bude zaslán e-mailem až po dokončení procesu přihlášení. Abychom splnili požadavky GDPR, používáme DOI (Double Opt.-In). Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zašleme vám potvrzující e-mail na adresu, kterou jste nám poskytli. Tento e-mail obsahuje potvrzovací odkaz, na který musíte kliknout, abyste dokončili proces přihlášení. Po tomto postupu se uloží IP adresa, datum a čas přihlášení. To se provádí proto, aby se zabránilo zneužití. Tyto údaje nebudeme předávat třetím stranám.

7.2 Právní základ pro zpracování údajů

Toto zpracování je právně založeno na čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy na vašem souhlasu.

7.3 Účel zpracování údajů

Funkcí newsletteru je pravidelné informování dotčených osob o nabídkách a novinkách.

7.4 Doba uchovávání

Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Jakmile je účel zpracování údajů splněn, je proveden výmaz údajů v souladu se standardy konceptu výmazu, pokud tomu nebrání právní nebo smluvní předpisy.

7.5 Právo na námitku a vymazání údajů

Souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem můžete kliknout na integrovaný odkaz v každém newsletteru a odhlásit se z odběru. O odvolání souhlasu je možné nás informovat také jakýmkoli jiným způsobem, např. prostřednictvím pošty nebo e-mailu.

7.6 CleverReach

7.6.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Využíváme poskytovatele přepravních služeb CleverReach. Zpracování údajů provádí např:
CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Německo.
E-mailové adresy příjemců našeho newsletteru, stejně jako jejich další údaje popsané v kontextu tohoto oznámení, jsou uloženy na serverech Cleverreach. Společnost cleverReach tyto informace používá k zasílání a vyhodnocování newsletterů naším jménem. Newslettery obsahují takzvaný "web-beacon", tj. soubor o velikosti pixelu, který je při otevření newsletteru načten ze serveru CleverReach. V rámci tohoto načítání jsou shromažďovány informace, jako jsou informace o vašem systému, vaše IP adresa a čas načtení. Součástí statistických průzkumů je také zjištění, zda jsou newslettery otevírány, jak často jsou otevírány a na které odkazy je klikáno. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit k jednotlivým příjemcům newsletterů, ale není naším záměrem ani záměrem společnosti CleverReach jednotlivé uživatele sledovat.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti CleverReach na tomto odkazu: www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

7.6.2 Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování údajů společností CleverReach probíhá na základě našeho oprávněného zájmu zasílat vám newsletter v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. E-maily zasíláme, abychom vám včas a mediálně pomohli, např. potvrdili vaši úspěšnou registraci u nás a dali vám možnost tento účet ověřit.

7.6.3 Účel zpracování údajů

Pro zajištění efektivního zasílání e-mailů využíváme jako poskytovatele přepravních služeb společnost CleverReach.

7.6.4 Doba uchovávání údajů

Údaje budou vymazány, jakmile bude splněn účel zpracování údajů a vymazání nebudou bránit žádné oficiální, smluvní nebo zákonné lhůty pro uchovávání.

7.6.5 Právo na námitku a výmaz

Máte možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů. Za tímto účelem se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedené adrese.

8. Nakupování online

8.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Při rezervaci ubytovacích služeb a balíčků služeb prostřednictvím našich webových stránek od vás zpracováváme následující osobní údaje:

Rezervujte si speciální nabídku:

Dobrovolně můžete použít také následující osobní údaje:

Souhlas se zasíláním budoucích informací o vybrané destinaci

Kromě toho můžete provozovateli zaslat nezávaznou žádost o rezervaci prostřednictvím vlastního kontaktního formuláře. K tomu je třeba uvést následující údaje:

Souhlas s obchodními podmínkami a podmínkami a podmínkami a podmínkami
Potvrzení o přečtení pokynu k odvolání
Souhlas se zpracováním údajů

Následující informace mohou být poskytnuty také dobrovolně:

Údaje budou předány vybranému hotelu a předány poskytovateli služeb Feratel media technologies AG za účelem provedení rezervace:
Feratel media technologies AG, Messkircher Straße 17/2, 88605 Messkirch, Německo.

8.2 Právní základ pro zpracování údajů

Přípustnost tohoto zpracování se řídí čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b) GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření provedených na žádost subjektu údajů. Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvně vyžadováno. Bez těchto údajů s vámi provozovatel nemůže uzavřít smlouvu a nemůže zpracovat ani vyřídit vaši rezervaci. Nereagovat na vaši žádost a neposkytnout vám potřebné informace.

8.3 Účel zpracování údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvně vyžadováno. Bez těchto údajů s vámi provozovatel nemůže uzavřít smlouvu a nemůže zpracovat nebo vyřídit vaši rezervaci. Neodpoví na vaši žádost a neposkytne vám potřebné informace.

8.4 Doba uchovávání údajů

Vaše údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelu a dokud budeme povinni vaše údaje uchovávat na základě zákonných, úředních nebo smluvních povinností.

8.5 Právo na námitku a výmaz

Zpracování údajů je pro vyřízení vaší rezervace povinné, a proto se od něj nelze odchýlit. Neexistuje proto žádná možnost jejich odstranění. Proti dalšímu zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna, a to nahlášením našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

8.6 Platba předem

8.6.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Pokud se rozhodnete pro platbu předem bankovním převodem, převedete nám peníze prostřednictvím vámi zvolené banky. Budou nám předány následující platební údaje:

Samotné platební údaje nezpracováváme. Platební údaje zpracovává přímo poskytovatel služeb, který platbu zpracovává.
Za zpracování údajů je zodpovědný:

Poskytovatel služeb nemůže tyto údaje přiřadit k jiným údajům (jako je vaše adresa nebo e-mailová adresa). Vezměte prosím na vědomí zásady ochrany osobních údajů poskytovatele služeb:

8.6.2 Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

8.6.3 Účel zpracování údajů

Zpracování údajů je nezbytné pro vyplacení zálohy, a tedy pro plnění smlouvy.

8.6.4 Doba uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro zpracování rezervace a je nutná, pokud zákonné nebo smluvní lhůty pro uchovávání nebrání vymazání vašich údajů.

8.6.5 Právo na námitku a výmaz

Zpracování údajů je povinné za účelem zpracování vaší zálohy, proto se ho nemůžete vzdát, pokud jste si zvolili tento způsob platby. Neexistuje tedy žádná možnost vznést námitku.

9. Sociální média na našich webových stránkách

Platformy sociálních médií jsme na naše webové stránky integrovali prostřednictvím "pluginů", což může vést k tomu, že poskytovatelé sociálních médií od vás v případě potřeby obdrží údaje. Rozdělíme vám to v následujícím textu.

9.1 Shariff

Tlačítka "Shariff" chránící data. "Shariff" byl vyvinut odborníky na počítačové časopisy s cílem zajistit větší soukromí na internetu tím, že nahradí obvyklá tlačítka "sdílet" na sociálních sítích tlačítky, která začínají selektivním kliknutím na přenos dat níže. Více informací o projektu Shariff naleznete na adrese: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

9.2 Facebook

9.2.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Na webové stránky jsme integrovali Facebook. Tlačítko Facebook najdete na webových stránkách vpravo dole. Za zpracování údajů je zodpovědný: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Pokud dotčená osoba žije mimo USA nebo Kanadu a Facebook zpracovává údaje, je odpovědnou osobou: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko.

Pokud uživatel klikne na tlačítko Facebook, otevře se webová stránka společnosti Facebook. Vstupem na Facebook prostřednictvím našich webových stránek získá Facebook příslušné referenční údaje o nás. Prostřednictvím nich Facebook získá informaci, že uživatel navštívil naše webové stránky. Zásuvné moduly používané společností Facebook jsou k dispozici na adrese: developers.facebook.com/docs/plugins/.


Pokud je uživatel v době návštěvy našich webových stránek přihlášen na Facebooku (nezáleží na tom, zda se jedná o jeho vlastní účet na Facebooku), získá Facebook další informace, například o tom, které stránky uživatel navštívil na našich webových stránkách. Facebook tyto informace shromažďuje, takže teoreticky je možné tyto informace přiřadit k účtu na Facebooku. Totéž platí pro tlačítko "To se mi líbí" nebo při použití pole pro komentář; Facebook může tyto informace rovněž přiřadit příslušnému přihlášenému účtu na Facebooku.
Další informace k tématu ochrany osobních údajů na Facebooku naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Podle vlastních datových úložišť Facebook následující údaje:

9.2.2 Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Naším zájmem je poskytovat informace o naší společnosti a udržovat kontakt s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky.

9.2.3 Účel zpracování údajů

Sociální média používáme k propagaci naší společnosti. Chceme vám také poskytnout možnost interakce se sociálními médii prostřednictvím našich webových stránek.

9.2.4 Doba uchovávání údajů

Facebook tvrdí, že vaše údaje uchovává po dobu 90 dnů. Po uplynutí 90 dnů budou údaje anonymizovány, aby je nebylo možné s vámi dále spojovat.

9.2.5 Právo na námitku a výmaz

Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aby se zabránilo této formě zpracování, musí se uživatel před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku a vymazat všechny soubory cookie. Další nastavení a nesouhlas s používáním údajů pro reklamní účely jsou možné v rámci nastavení profilu na Facebooku nebo prostřednictvím stránky USA nebo stránky EU na Facebooku. Nastavení jsou nezávislá na platformě, jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

9.3 Instagram    

9.3.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Na těchto webových stránkách jsme integrovali služby Instagramu. Na Instagram se dostanete prostřednictvím tlačítka v pravém dolním rohu našich webových stránek. Za zpracování údajů odpovídá: Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Pokud uživatel klikne na tlačítko Instagram, otevře se webová stránka společnosti Instagram. Vstupem na webové stránky Instagramu prostřednictvím našich webových stránek ("kliknutím na tlačítko") získá Instagram informaci, že uživatel navštívil naše webové stránky.

Pokud je uživatel v době návštěvy našich webových stránek současně přihlášen prostřednictvím účtu Instagram (nezáleží na tom, zda se jedná o váš vlastní účet), získá Instagram další informace, například které stránky nebo webové stránky uživatel navštívil. Instagram tyto informace shromažďuje, takže teoreticky existuje možnost přiřadit tyto informace k účtu Instagram. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: help.Instagram.com/155833707900388 a

https://www.Instagram.com/about/legal/privacy.

9.3.2 Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Naším zájmem je poskytovat informace o naší společnosti a udržovat kontakt s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky.

9.3.3 Účel údajů 

10. Sledovací a analytické nástroje

K neustálému zlepšování nabídky našich webových stránek používáme následující analytické nástroje. Jaké údaje jsou v jednotlivých případech zpracovávány a jak můžete kontaktovat příslušné poskytovatele služeb, je vysvětleno níže:

10.1 Facebook Custom Audience / Facebook-Pixel

10.1.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají pro měření konverzí pixel pro akce návštěvníků od společnosti Facebook ("Facebook Pixel"). Zpracování údajů provádí:
Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.
Pomocí pixelu Facebooku lze sledovat chování návštěvníků stránek po jejich návštěvě našich webových stránek. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření. Facebook získává následující kategorie údajů:

Údaje jsou ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku. Díky tomu může Facebook umožnit umístění reklamy na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

10.1.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro používání aplikace je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) DSGVO.

10.1.3 Účel zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme za účelem poptávkově orientované a průběžné optimalizace našich webových stránek. Z toho vyplývá i náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

10.1.4 Doba uchovávání údajů

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely naší evidence a vymazání nebudou bránit žádné právní, úřední nebo smluvní předpisy.

10.1.5 Možnost odstranění údajů subjektem údajů

Máte možnost kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním údajů. Za tímto účelem se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud máte účet na Facebooku, můžete funkci remarketingu Custom Audiences vypnout v sekci Nastavení reklam na adrese www.facebook.com/ads/preferences/. Pokud účet na Facebooku nemáte, můžete deaktivovat reklamu založenou na používání ze strany Facebooku na webových stránkách Evropské interaktivní digitální reklamní aliance:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

10.2 Správce značek Google

10.2.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Google Tag Manager je řešení, které nám umožňuje spravovat tzv. webové značky prostřednictvím rozhraní (a integrovat tak další marketingové služby Google do naší online nabídky). Samotný Tag Manager (který implementuje tagy) nezpracovává žádné osobní údaje. Pokud jde o zpracování osobních údajů, přečtěte si prosím informace o službách Google. Zpracování údajů pro Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko provádí:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Pokyny pro používání služby Google Tag Manager jsou k dispozici zde: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

10.2.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro používání aplikace je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) DSGVO.

10.2.3 Účel zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme za účelem poptávkově orientované a průběžné optimalizace našich webových stránek. Z toho vyplývá i náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

10.2.4 Doba uchovávání údajů

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely naší evidence a vymazání nebrání žádné právní, úřední nebo smluvní předpisy.

10.2.5 Možnost odstranění údajů subjektem údajů

Máte možnost kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním údajů. Za tímto účelem se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Nastavení souborů cookie lze také kdykoli zabránit příslušným nastavením ve vašem internetovém prohlížeči. Již nastavené soubory cookie lze také do budoucna vymazat v nastavení internetového prohlížeče. Rádi bychom upozornili, že zabránění nastavení souborů cookie může znamenat, že nebudou všechny funkce dostupné bez omezení. V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů na společnost Google naleznete informace na adrese: policies.google.com/privacy.

10.3 Matomo

10.3.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Používáme službu webové analýzy Matomo (dříve PIWIK). Zpracování údajů provádí např:
InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, ("Matomo").
Společnost Matomo nastavuje soubor cookie. Vysvětlení souborů cookie naleznete v příslušné pasáži výše. Ukládají se následující údaje:

Software běží výhradně na serverech našich webových stránek. Vaše osobní údaje se ukládají pouze tam. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám.  

Software je nastaven tak, že IP adresy nejsou uloženy kompletně, ale 2 bajty IP adresy jsou maskovány (např.: 192.168.xxx.xxx). Tímto způsobem již není možné přiřadit volajícímu počítači zkrácenou IP adresu. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Matomo naleznete na následujících odkazech: matomo.org/privacy a

https://matomo.org/privacy-policy.

10.3.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) DSGVO.

10.3.3 Účel zpracování údajů

Webovou analytickou službu Matomo používáme především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů. Služba Matomo se rovněž používá k umožnění analýzy toku návštěvníků webových stránek. Je v našem zájmu, aby pro vás byla nabídka našich webových stránek přehledná a uživatelsky přívětivá.
Anonymizací IP adresy je dostatečně zohledněn zájem uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.

10.3.4 Doba uchovávání údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Jakmile je účel zpracování údajů splněn, dochází k blokování a vymazání v souladu se standardy zde uvedené koncepce vymazání, pokud vymazání nebrání právní předpisy.

10.3.5 Možnost odstranění ze strany subjektu údajů

Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Za tímto účelem se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Nastavení souborů cookie lze také kdykoli zabránit příslušným nastavením ve vašem internetovém prohlížeči. Již nastavené soubory cookie lze také do budoucna vymazat v nastavení internetového prohlížeče. Rádi bychom upozornili, že zabránění nastavení souborů cookie může znamenat, že nebudou plně k dispozici všechny funkce. V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů na společnost Matomo se můžete obrátit na tuto e-mailovou adresu: privacy@matomo.org.

11. Nástroje pro reklamu a marketing

Na našich webových stránkách jsou také umístěny nástroje, které zajišťují, že se vám naše webové stránky zobrazí při vyhledávání na internetu jako relevantní výsledek vyhledávání nebo jako reklama. Níže jsou pro vás rozebrány programy používané v souvislosti s našimi webovými stránkami:

11.1 Google Ad Manager (dříve Double Click)

11.1.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Používáme službu Google Ad Manager. Zpracování údajů pro Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko provádí:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Google Ad Manager využívá informace o vašich návštěvách této a dalších webových stránek k vytváření reklam na produkty a služby, které by vás mohly zajímat. Další informace o používaných metodách nebo o tom, jak můžete zabránit tomu, aby Google Ad Manager tyto informace používal, naleznete na následujícím odkazu: https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

11.1.2 Právní základ zpracování údajů

Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

11.1.3 Účel zpracování údajů

Ke generování reklam pro návštěvníky našich webových stránek používáme Google Ad Manager. Naším zájmem je spolupracovat s dalšími společnostmi a oslovit tak širší publikum.

11.1.4 Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely naší evidence.

11.1.5 Právo na námitku a výmaz

Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Nastavení souborů cookie lze kdykoli zabránit vhodným nastavením ve vašem internetovém prohlížeči. Již nastavené soubory cookie lze rovněž vymazat v nastavení internetového prohlížeče. Máme na paměti, že zabránění nastavení souborů cookie může mít za následek, že nebudou plně dostupné všechny funkce.

11.2 Google Ads und Sledování konverzí Google

11.2.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Na těchto webových stránkách jsme integrovali služby Google Ads (dříve Google AdWords). Google Ads je internetová reklamní služba. Zpracování údajů pro Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko provádí:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google, Google ve vašem systému nastaví tzv. konverzní soubor cookie. Pokud jde o vysvětlení týkající se souborů cookie, odkazujeme na pasáž o souborech cookie. Konverzní soubor cookie se používá k vytváření a analýze statistik návštěvnosti. Konverzní soubor cookie ukládá IP adresu při návštěvě webové stránky. Tyto údaje se ukládají ve Spojených státech amerických. Je možné, že společnost Google tyto údaje předává také třetím stranám. Pokud jde o další informace společnosti Google o ochraně osobních údajů, naleznete je na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11.2.2 Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. (a) GDPR. Naším zájmem je zlepšit naši informovanost.

11.2.3 Účel zpracování údajů

GoogleAds používáme k cílení reklamy naší společnosti ve výsledcích vyhledávače Google.

11.2.4 Doba uložení

Po 30 dnech od nastavení konverzního souboru cookie ztrácí soubor cookie svou platnost. To znamená, že vás již nelze identifikovat. Během těchto 30 dnů můžeme my i společnost Google sledovat, které podstránky byly díky souboru cookie konverze navštíveny.

11.2.5 Právo na námitku a výmaz

Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Nastavení souborů cookie lze kdykoli zabránit vhodným nastavením ve vašem internetovém prohlížeči. Již nastavené soubory cookie lze rovněž vymazat v nastavení internetového prohlížeče. Máme na paměti, že zabránění nastavení souborů cookie může mít za následek, že nebudou plně dostupné všechny funkce. Pomocí tohoto odkazu www.google.com/settings/ads/plugin můžete trvale zabránit zpracování dat ve svém prohlížeči. V důsledku toho je možné, že funkce našich webových stránek již nebudou plně dostupné. V nastavení prohlížeče je také možné rozporovat pouze soubory cookie pro sledování konverzací, a tím i reklamy související s uživatelem ze strany společnosti Google. Za tímto účelem klikněte na následující odkaz: www.google.de/settings/ads. Vezměte prosím na vědomí, že v případě vymazání souborů cookie v prohlížeči bude nutné provést nové nastavení. Reklamy související s uživatelem, které jsou součástí samoregulační kampaně "O reklamách", můžete také zakázat kliknutím na následující odkaz. Upozorňujeme, že pokud soubory cookie v prohlížeči odstraníte, bude vyžadováno nové nastavení.

12. Další nástroje poskytovatelů třetích stran

Využíváme také poskytovatele třetích stran, kteří nám pomáhají se vzhledem a funkčností stránek. Jejich seznam je uveden níže:

12.1 Mapy Google

12.1.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Tyto stránky využívají mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Zpracování údajů pro Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko provádí:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google v části https://www.google.de/intl/de/policies/privacy a https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

12.1.2 Právní základ zpracování údajů

Právním základem je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Je v našem zájmu používat moderní způsob, jak vám interaktivně prezentovat informace o naší poloze.

12.1.3 Účel zpracování údajů

Používání Map Google vám pomáhá snadno zjistit, kde se nacházejí místa, jako je naše poloha, a navíc poskytuje další prostředky interakce, jako je plánovač tras.

12.1.4 Doba uložení

Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Jakmile je účel zpracování údajů splněn, je proveden výmaz údajů v souladu se standardy konceptu výmazu, pokud tomu nebrání právní nebo smluvní předpisy.

12.1.5 Právo vznést námitku a právo na výmaz

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Zpracování údajů je povinné, aby bylo možné zobrazit polohu na našich webových stránkách.

12.2 Mittwald

12.2.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách využíváme služeb poskytovatele hostingu Mittwald. Zpracování údajů provádí např:
Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Str. 4 - 6, 32339 Espelkamp, Německo.
Při přístupu na naše webové stránky se z technických důvodů ukládají a zpracovávají údaje, vaše IP adresa. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Mittwald naleznete na adrese: https://www.mittwald.de/datenschutz.

12.2.2 Právní základ zpracování údajů

Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Náš oprávněný zájem spočívá v tom, že vás na internetu informujeme o našich službách a zpřístupňujeme vám naše webové stránky.

12.2.3 Účel zpracování údajů

Zpracování údajů se provádí za účelem umožnění používání webových stránek. Slouží k zabezpečení systému, technické správě síťové infrastruktury, jakož i k optimalizaci internetové nabídky.

12.2.4 Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile bude splněn účel zpracování a vymazání nebudou bránit žádné právní předpisy. Obvykle se tak stane nejpozději po 60 dnech.

12.2.5 Právo na námitku a výmaz

Kromě toho můžete kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování u nás nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Mittwald. Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Mittwald: Andreas Durnio, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, tel.: 32339 Espelkamp: Mittwald, tel.: +49-5772-293-100, fax: +49-5772-293-100: +E-mail: datenschutz@mittwald.de.

12.3 Strato

12.3.1 Popis zpracování údajů

Využíváme služeb společnosti Strato jako poskytovatele webhostingu. Zpracování údajů provádí:
STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlín, Německo.
Společnost Strato ukládá vaše údaje výhradně v Německu. Bezpečnost IT, ochrana dat a dostupnost jsou každoročně potvrzovány nezávislou certifikací TÜV (ISO 27001). Další informace o ochraně údajů ve společnosti Strato: https://www.strato.de/datenschutz/#.

12.3.2 Právní základ zpracování údajů

Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Náš oprávněný zájem spočívá v tom, že vás na internetu informujeme o našich službách a zpřístupňujeme vám naše webové stránky.

12.3.3 Účel zpracování údajů

Zpracování údajů se provádí za účelem umožnění používání webových stránek (nastavení připojení). Slouží k zabezpečení systému, technické správě síťové infrastruktury, jakož i k optimalizaci internetové nabídky.

12.3.4 Doba uložení

Společnost Strato zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo pokud to vyžaduje zákon. To platí pravidelně až do ukončení smlouvy se společností Strato.

12.3.5 Právo na námitku a výmaz

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. V důsledku toho neexistuje žádná možnost námitky ze strany uživatele. Pokud si přejete uplatnit svá zákonná práva nebo máte obecné dotazy, obraťte se na adresu www.strato.de/datenschutz/ nebo na podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti STRATO AG.

13. Poskytovatelé služeb ze třetích zemí

Abychom mohli poskytovat naše služby, využíváme podporu poskytovatelů služeb ze třetích zemí (mimo EU). Abychom v tomto případě zajistili ochranu vašich osobních údajů, uzavíráme s každým - pečlivě vybraným - poskytovatelem služeb smlouvy o zpracování. Všichni naši zpracovatelé poskytují dostatečné záruky na zavedení vhodných technických a organizačních opatření. Naši zpracovatelé údajů ze třetích zemí se buď nacházejí v zemi s odpovídající úrovní ochrany údajů (čl. 45 GDPR), nebo poskytují odpovídající záruky (čl. 46 GDPR). Níže můžete najít kategorie našich zpracovatelů, zemi, ve které se nacházejí, a záruky nebo záruky, které poskytují:

Využíváme podpory následujících poskytovatelů:
Odpovídající úroveň ochrany: Poskytovatel pochází ze země, jejíž úroveň ochrany údajů byla uznána Komisí EU. Další informace naleznete na adrese:

ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


Standardní smluvní doložky EU: Náš poskytovatel se podřídil standardním smluvním doložkám EU, aby zajistil bezpečný přenos údajů. Další informace naleznete na adrese:https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

14. Vaše práva

V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte následující práva:

14.1 Právo odvolat udělený souhlas (čl. 7 GDPR)

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli odvolat. To bude mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů z naší strany po dobu po odvolání souhlasu. Chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás osobně nebo písemně.

14.2 Právo na přístup (čl. 15 GDPR)

Máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a v takovém případě přístup k vašim osobním údajům a následujícím informacím:


14.3 Právo na opravu a výmaz (čl. 16, 17 GDPR)

Máte právo od nás bez zbytečného odkladu získat opravu a doplnění nepřesných osobních údajů, které se vás týkají.

Můžete také požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud se vás týká některá z následujících skutečností:


Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni osobní údaje vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR, přijmeme s ohledem na dostupné technologie a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste tyto správce požádali o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací.

Tato práva se neuplatní v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné:


14.4 Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Máte právo požadovat od nás omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících skutečností:

Pokud bylo zpracování omezeno za výše uvedených podmínek, jsou tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
Pokud dojde k omezení zpracování, budeme vás před zrušením omezení informovat.

14.5 Právo na informace (čl. 19 GDPR)

Pokud jste u nás uplatnili své právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování údajů, budeme informovat všechny příjemce vašich osobních údajů, aby provedli opravu, výmaz nebo omezení zpracování údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.
Máte také právo vědět, kteří příjemci obdrželi vaše osobní údaje.

14.6 Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo předat tyto údaje jinému správci, pokud

Při uplatnění práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo od nás jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který na nás byl přenesen.

14.7 Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

Pokud jsme zpracování vašich osobních údajů založili na oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR), můžete proti zpracování vznést námitku. Totéž platí, pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. e) GDPR.
V takovém případě vás žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli vaše osobní údaje zpracovávat. Na základě toho zpracování údajů ukončíme nebo upravíme, případně vám sdělíme naše oprávněné důvody, proč ve zpracování údajů pokračujeme.

14.8 Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR.
Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, vás bude informovat o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudní nápravy podle článku 78 GDPR.

15. Jak vnímáte tato práva

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na našeho pověřence pro bezpečnost údajů:

Christian Scholtz ze společnosti Webersohn & Scholtz GmbH.

tourismusverband-erzgebirge@ws-datenschutz.de

nebo poštou:

WS Datenschutz GmbH - Datenschutz -

Dircksenstraße

5110178 Berlín

 

16. Změna vyhrazena

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky.

červenec 2023

Prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se našich vystoupení na sociálních sítích

I. Odpovědné osoby s ohledem na společnou kontrolu v sociálních médiích

Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Adresa: Adam Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz

Tel: +49 (0) 3733 18800-0

E-mail: info@erzgebirge-tourismus.de

Domovská stránka: https://www.erzgebirge-tourismus.de

udržuje vystoupení v následujících sociálních médiích:

Proto využíváme služeb:  

Na základě rozsudku Evropského soudního dvora vystupují provozovatelé stránek sociálních médií a provozovatelé služeb sociálních médií jako společní správci. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298398)

Rádi bychom vás upozornili, že naše vystoupení na sociálních sítích a jejich funkce používáte ve vlastní pravomoci. To se týká zejména používání interaktivních funkcí, jako je komentování příspěvků, sdílení příspěvků a hodnocení příspěvků. V případě, že nechcete využívat sociální média k tomu, abyste se informovali o naší společnosti, můžete informace zveřejněné na našich webových stránkách najít také pod následujícím odkazem: https://www.erzgebirge-tourismus.de/.

II. Pověřenci pro ochranu osobních údajů

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Christian Scholtz ze společnosti Webersohn & Scholtz GmbH

Pokud máte dotazy týkající se ochrany údajů, můžete se na společnost Webersohn & Scholtz obrátit prostřednictvím následující e-mailové adresy:

V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE MŮŽETE OBRÁTIT NA E-MAILOVOU ADRESU: tourismusverband-erzgebirge@ws-datenschutz.de

nebo poštou:

WS Datenschutz GmbH: prosím, kontaktujte nás: WS Datenschutz GmbH
Meinekestraße 13
D-10719 Berlin

www.ws-datenschutz.de

Pověřence pro ochranu osobních údajů příslušného provozovatele sociálních médií lze kontaktovat prostřednictvím příslušné sítě sociálních médií:

Pověřence pro ochranu osobních údajů Facebooku a Instagramu lze kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního odkazu: www.facebook.com/help/contact/540977946302970.


Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Pinterest lze kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního odkazu: privacy-support@pinterest.com.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společností Google a YouTube lze kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního odkazu: twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp.

III. Zpracování údajů v sociálních médiích s ohledem na provozovatele sociálních médií

Při návštěvě našich vystoupení na sociálních sítích mohou provozovatelé sociálních sítí shromažďovat osobní údaje, jako je vaše IP adresa a další informace získané pomocí souborů cookie. Osobní údaje budou použity k tomu, aby nám poskytly statistickou zpětnou vazbu o používání našich vystoupení na sociálních médiích. Shromážděné osobní údaje budou zpracovány provozovatelem sociálních médií a mohou být předány do zemí mimo Evropskou unii. Informace, které provozovatel příslušné sociální sítě získává, a způsob jejich využití jsou popsány v prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých sociálních sítí. Tam také najdete jejich kontaktní údaje.

Další informace naleznete pod následujícími odkazy:

Facebook: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights., https://de-de.facebook.com/about/privacy, https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy.
Google und YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388, https://www.instagram.com/about/legal/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Vzhledem k tomu, že to provozovatelé sociálních médií přesvědčivě a jasně neuvádějí, není nám známo, jakým způsobem provozovatelé sociálních médií využívají údaje, získané z návštěv našich stránek na sociálních médiích, pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na stránkách sociálních médií přiřazovány jednotlivým uživatelům, jak dlouho provozovatelé tyto údaje uchovávají a zda jsou údaje ze stránek sociálních médií sdíleny s třetími stranami.
Při návštěvě našich vystoupení na sociálních sítích bude IP adresa vašeho zařízení sdělena provozovateli sociální sítě. Sociální sítě navíc ukládají informace o zařízeních svých uživatelů, aby mohly přiřadit IP adresy k jednotlivým osobám.

Pokud jste aktuálně přihlášeni k příslušné sociální síti jako uživatel, najdete ve svém zařízení soubor cookie s vaším individuálním identifikátorem v této sociální síti. Díky tomu bude možné zjistit, že jste navštívili danou stránku a jak jste ji použili. Na základě těchto údajů může být obsah nebo reklama přizpůsobena tak, aby vám vyhovovala.

Pokud se tomu chcete vyhnout, měli byste se z příslušné sociální sítě odhlásit nebo deaktivovat funkci "zůstat přihlášen", vymazat stávající soubory cookie ve svém zařízení a zastavit a znovu spustit prohlížeč. Tímto způsobem budou vymazány přihlašovací údaje, podle kterých vás lze okamžitě identifikovat.  To vám umožní používat naše vystoupení na sociálních sítích, aniž byste odhalili svůj identifikátor. Při přístupu k interaktivním funkcím našich vzhledů sociálních médií (lajkování, komentování, sdílení, novinky atd.) se zobrazí přihlašovací obrazovka. Po přihlášení budete opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatel/uživatelka pro použitou sociální síť.
Informace o tom, jak spravovat nebo mazat existující informace v rámci sociální sítě, naleznete na výše uvedených stránkách podpory jednotlivých sociálních sítí.

IV. Zpracování údajů Tourismusverband Erzgebirge e.V. v souvislosti s jeho vystoupeními na sociálních sítích

1.    Typ a rozsah zpracování údajů

Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete prostřednictvím našich vystoupení na sociálních sítích, včetně vašeho uživatelského jména a obsahu zveřejněného prostřednictvím vašeho účtu, abychom mohli reagovat na vaše zprávy. Kromě toho se vaše zveřejněné příspěvky, recenze a komentáře vztahují k vašemu účtu v příslušné sociální síti.  Pokud nás zmíníte pomocí "@", "#" nebo jinak, může být tato zmínka zveřejněna v našem vystoupení na sociální síti s ohledem na vaše uživatelské jméno. Tímto způsobem mohou být údaje, které jste zveřejnili v sociální síti, zahrnuty do našeho vzhledu v této sociální síti, a tím být přístupné ostatním uživatelům příslušné sociální sítě. Pokud náš vzhled na sociální síti "lajkujete", "sledujete" nebo s ním podobným způsobem komunikujete, budeme příslušnou sociální sítí informováni o vašem uživatelském jménu a odkazu na váš účet.

Na základě vaší interakce s naším vystoupením na sociálních sítích navíc shromažďujeme a zpracováváme následující údaje: (v případě loterií, účastnických akcí, fotografických soutěží apod.)


2. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytovat informace o naší společnosti a udržovat kontakt s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky.

3. Účel zpracování údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme v této souvislosti výhradně za účelem komunikace se zákazníky a potenciálními zákazníky. Naším oprávněným zájmem je nabídnout platformu, na které vám můžeme poskytovat aktuální informace o naší společnosti a jsme schopni rychle reagovat na vaše požadavky.

4. Doba uložení

Vaše údaje budou uloženy v souladu s dobou uložení příslušné sítě sociálních médií a budou vymazány, kdykoli to bude možné, při zrušení vystoupení na sociální síti.

V. Vaše práva

V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte následující práva:

1. Právo odvolat udělený souhlas (čl. 7 GDPR)

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli odvolat. To bude mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů správcem po dobu po odvolání souhlasu. Chcete-li svůj souhlas odvolat, obraťte se na správce osobně nebo písemně.

2. Právo na přístup (čl. 15 GDPR)

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracovává, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a následující informace:
- účel zpracování;
- kategorie dotčených osobních údajů;
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci v zemích mimo EU nebo mezinárodní organizace;
- pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány, nebo, pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby;
- veškeré dostupné informace o zdroji vašich osobních údajů;
- existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás.

V případě takové žádosti musíte poskytnout dostatek informací o své totožnosti, abyste mohli doložit, že se žádost týká vašich osobních údajů.

3. Právo na opravu a výmaz (čl. 16, 17 GDPR)

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil a doplnil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

Můžete také požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud se vás týká některý z následujících případů:

Pokud byly osobní údaje zveřejněny a správce je povinen osobní údaje vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR, správce s ohledem na dostupné technologie a náklady na provedení přijme přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste tyto správce požádali o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací.

Tato práva se neuplatní v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné:

 

4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Máte právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících skutečností:

Pokud bylo zpracování omezeno za výše uvedených podmínek, jsou tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
Pokud dojde k omezení zpracování, bude vás správce před zrušením omezení informovat.

5. Právo na informace (čl. 19 GDPR)

Pokud jste u správce uplatnili své právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování údajů, bude správce informovat všechny příjemce vašich osobních údajů o opravě, výmazu nebo omezení zpracování údajů, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Máte také právo vědět, kteří příjemci obdrželi vaše osobní údaje.

6. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo předat tyto údaje jinému správci, pokud
- je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S.1 písm. a) GDPR nebo na základě čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo je založeno na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b) DS-GVO; a
- zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby byly osobní údaje předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl správce pověřen.

7. Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

Pokud správce založil zpracování vašich osobních údajů na oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR), můžete proti zpracování vznést námitku. Totéž platí, pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. e) GDPR.

V takovém případě vysvětlete důvody, proč by správce neměl vaše osobní údaje zpracovávat. Na základě toho správce zpracování údajů ukončí nebo upraví nebo vám sdělí naše oprávněné důvody, proč ve zpracování údajů pokračuje.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR.
Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, vás bude informovat o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudní nápravy podle článku 78 GDPR.

9. Jak tato práva uplatnit

Pro uplatnění těchto práv se obraťte na odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete v bodě 2.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit pod kontaktními údaji uvedenými v bodě 1.

Další informace o sociálních sítích a o tom, jak můžete chránit své údaje, naleznete také na adrese: youngdata.de.

VI. Změna vyhrazena

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky.

červenec 2023

Poznamenali jste si tuto stránku!

Ke správě vašeho seznamu poznamenání nebo k opětovnému prohlédnutí stránek, jděte na Plánovač cesty.