i
Foto: Stadt Marienberg/ 360 Grad Team •
Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Světové dědictví Krušné hory

Postoj k životu je světovým dědictvím!

V červenci 2019 rozhodl výbor pro světové dědictví o zapsání hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO. Důvodem k zapsání na seznam světového dědictví bylo spojení 17 německých a 5 českých komponent tohoto regionu.

Ty společněreprezentují hornické historické dědictví regionu, v zastoupení mnohadalších hornických památek. Krušné hory jsou významným a skutečnějedinečným příkladem přeshraničního regionu, který byl po dobu 800 letzásadně a nesmazatelně formován nepřetržitou těžbou různých kovů (od12. století až po 20. století).Bohaté nálezy, především stříbra, cínu, kobaltu a uranu, utvářelykrušnohorský region a současně připravovaly cestu pro průkopnickéobjevy a vynálezy, jež významně ovlivnily vývoj jiných hornickýchregionů po celém světě.

Hornictví umožnilo vznik mnoha vynálezův oblasti dolování a těžby, které mají trvalou hodnotu, např.vodní kolo v Ehrenfriedersdorfu (Kunstgezeug, 1540), stoupovny(Nasspochwerke, 1507), nebo rozsáhlý systém pro přívodvody, nezbytné pro zásobování dolů (od roku 1558).

Celosvětovývliv byl ještě navíc podpořen výjimečnými literárními díly,pocházejícími z Krušných hor. K nim patří první tištěná kniha o hornictvíod Ulricha Rüleina von Calw (1505), "De re metallica" a další spisy odGeorgia Agricoly nebo kniha "Sylvicultura oeconomica neboli hospodářskázpráva a návod k pěstování divokých stromů" od Hanse Carla vonCarlowitz, který je považován za otce udržitelného lesního hospodářství.Hornictví v Krušných horách bylo pod státním dohledem, a proto mělovliv na všechny společenské složky.

Rozhodující úlohu zde hrály ranéhorní řády. Okolo roku 1300 byl vytvořen první horní řád ve Freibergu.Základem pro další části horního práva v německy mluvící oblasti se stalAnnabergský horní řád, vydaný v roce 1509. V horním řádu se zakotvilapráva na svobodu horníků a důležitá zásadní rozhodnutí v ekonomickýcha technických záležitostech, o kterých rozhodovala a na něždohlížela hornická (báňská) správa.

V roce 1520 byl Jáchymově vyraženprvní stříbrný tolar a na dlouhá léta se stal vzorem pro měnový systémmnoha evropských zemí. Tyto tolary jsou navíc považovány za předchůdcednešního dolaru. V roce 1765 byla zřízena hornická akademieBergakademie Freiberg, jež se stala vrcholnou institucí v zajištění vzděláníbudoucích horníků. Hornická akademie je tak nejstarším stávajícímvzdělávacím zařízením pro hornické vědy na světě.

[...] Více

22 KOMPONENTY „HORNICKÉHO REGIONU ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ“

Celkově se nominace skládá z 22 složek: 17 na německé a 5 na české straně. Vybrané památky, přírodní a kulturní krajiny jako celek představují nejvýznamnější hornické oblasti a období sasko-české těžby rud.

Každá složka se skládá z různých jednotlivých objektů nebo krajin (více než 400 na saské straně!). Kromě nadčasových a podprůměrných svědků těžebního průmyslu, historických městských a těžebních krajin. B. Haldenzüge uvažoval. Ty společně reprezentují hornické historické dědictví regionu, v zastoupení mnoha dalších hornických památek.

Pouze ve spojení všech 22 složek je smysl budoucího světového dědictví ve smyslu UNESCO oprávněný. Aby bylo možné přispět ke komplexní komunikaci montanhistorického dědictví regionu, byla další místa definována jako "přidružené objekty" ke světovému dědictví.

17 Německé komponenty

5 České komponenty:

Další fakta světového dědictví

Zažijte světové dědictví

Marienberg

Aussichtsturm Drei Brüder Höhe …

In der Nähe von Marienberg findet der Wanderer auf der "Drei Brüder…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i
Foto: 360Grad-Team, Stadtverwaltung Marienberg
Marienberg

Museum sächsisch-böhmisches…

Einmalig in der Region - das Museum sächsisch-böhmisches Erzgebirge im Bergmagazin! …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oelsnitz/Erzgeb.

Bergbaumuseum Oelsnitz

Das Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge vermittelt eindrucksvoll die Geschichte der…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i
Foto: Thomas Jäger, Berggrabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf e. V.
Ehrenfriedersdorf

Strossenbau

Station 3 am Bergbaulehrpfad Silberstraße Ehrenfriedersdorf …
Freiberg

terra mineralia

Mit 3500 Mineralen, Edelsteinen und Meteoriten ist die terra mineralia, eine…
Schwarzenberg

PERLA CASTRUM – EIN SCHLOSS VOLLER…

Lassen Sie sich entführen in die bewegte Schloss-, Stadt-, Bergbau und…

Zažijte těžbu

Město světového dědictví hornické oblasti Krušnohoří s více než 400 jednotlivými objekty na saské a české hranici reprezentuje mnoho svědků důlního dědictví regionu.

Četné návštěvnické doly zvou mladé i staré, aby prozkoumaly podzemí Erzgebirge. Po mnoho dnů, kladivové mlýny, tavící chaty a hornická města vypráví impozantní historii regionu. Těžba má také nezaměnitelně tvarovaný charakter Krušných hor. Pokud se chystáte na prohlídku, budete procházet podél hřebene lesem a obdivovat svědky báňského průmyslu na cestě.

i
Foto: Schloss Lauenstein
i
Foto. TVE Rene Gaens

Poznamenali jste si tuto stránku!

Ke správě vašeho seznamu poznamenání nebo k opětovnému prohlédnutí stránek, jděte na Plánovač cesty.