i
Foto: Stadt Marienberg/ 360 Grad Team •
Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Světové dědictví Krušné hory

Postoj k životu je světovým dědictvím!

V červenci 2019 rozhodl výbor pro světové dědictví o zapsání hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO. Důvodem k zapsání na seznam světového dědictví bylo spojení 17 německých a 5 českých komponent tohoto regionu.

Ty společněreprezentují hornické historické dědictví regionu, v zastoupení mnohadalších hornických památek. Krušné hory jsou významným a skutečnějedinečným příkladem přeshraničního regionu, který byl po dobu 800 letzásadně a nesmazatelně formován nepřetržitou těžbou různých kovů (od12. století až po 20. století).Bohaté nálezy, především stříbra, cínu, kobaltu a uranu, utvářelykrušnohorský region a současně připravovaly cestu pro průkopnickéobjevy a vynálezy, jež významně ovlivnily vývoj jiných hornickýchregionů po celém světě.

Hornictví umožnilo vznik mnoha vynálezův oblasti dolování a těžby, které mají trvalou hodnotu, např.vodní kolo v Ehrenfriedersdorfu (Kunstgezeug, 1540), stoupovny(Nasspochwerke, 1507), nebo rozsáhlý systém pro přívodvody, nezbytné pro zásobování dolů (od roku 1558).

Celosvětovývliv byl ještě navíc podpořen výjimečnými literárními díly,pocházejícími z Krušných hor. K nim patří první tištěná kniha o hornictvíod Ulricha Rüleina von Calw (1505), "De re metallica" a další spisy odGeorgia Agricoly nebo kniha "Sylvicultura oeconomica neboli hospodářskázpráva a návod k pěstování divokých stromů" od Hanse Carla vonCarlowitz, který je považován za otce udržitelného lesního hospodářství.Hornictví v Krušných horách bylo pod státním dohledem, a proto mělovliv na všechny společenské složky.

Rozhodující úlohu zde hrály ranéhorní řády. Okolo roku 1300 byl vytvořen první horní řád ve Freibergu.Základem pro další části horního práva v německy mluvící oblasti se stalAnnabergský horní řád, vydaný v roce 1509. V horním řádu se zakotvilapráva na svobodu horníků a důležitá zásadní rozhodnutí v ekonomickýcha technických záležitostech, o kterých rozhodovala a na něždohlížela hornická (báňská) správa.

V roce 1520 byl Jáchymově vyraženprvní stříbrný tolar a na dlouhá léta se stal vzorem pro měnový systémmnoha evropských zemí. Tyto tolary jsou navíc považovány za předchůdcednešního dolaru. V roce 1765 byla zřízena hornická akademieBergakademie Freiberg, jež se stala vrcholnou institucí v zajištění vzděláníbudoucích horníků. Hornická akademie je tak nejstarším stávajícímvzdělávacím zařízením pro hornické vědy na světě.

[...] Více

22 KOMPONENTY „HORNICKÉHO REGIONU ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ“

Celkově se nominace skládá z 22 složek: 17 na německé a 5 na české straně. Vybrané památky, přírodní a kulturní krajiny jako celek představují nejvýznamnější hornické oblasti a období sasko-české těžby rud.

Každá složka se skládá z různých jednotlivých objektů nebo krajin (více než 400 na saské straně!). Kromě nadčasových a podprůměrných svědků těžebního průmyslu, historických městských a těžebních krajin. B. Haldenzüge uvažoval. Ty společně reprezentují hornické historické dědictví regionu, v zastoupení mnoha dalších hornických památek.

Pouze ve spojení všech 22 složek je smysl budoucího světového dědictví ve smyslu UNESCO oprávněný. Aby bylo možné přispět ke komplexní komunikaci montanhistorického dědictví regionu, byla další místa definována jako "přidružené objekty" ke světovému dědictví.

17 Německé komponenty

i
Hochmittelalterliche Silberbergwerke Dippoldiswalde (Landesamt für Archäologie Sachsen)
Hochmittelalterliche...

Die herausragende archäologische Relikte des untertägigen Silberbergbaus in-situ aus dem späten 12. und frühen 13. Jahrhundert sind ein...

i
Montanlandschaft Altenberg Zinnwald (Jens Kugler)
Montánní krajina Altenberg-...
Vynikající příklad mnohavrstvéhornické krajiny poznamenané těžbou cínu,díky kterému je možné doložit dobývání různých ložisekcínové rudy,...
i
Verwaltungssitz Lauenstein (Marko Borrmann)
Úzce spojená komponenta, sídlo...
Je nejen dobrým příkladem osidlovánípřeshraničního regionu východního Krušnohoří, ale taképříkladem sasko-českého spojení a panské těžby...
i
Montanlandschaft Freiberg (Marko Borrmann)
Montanlandschaft Freiberg:...

Herausragendes Zeugnis für den vorherrschenden Einfluss des Silberbergbaus. An diesem Ort wurde der erste, große Silberrausch in der...

i
Bergbaulandschaft Hoher Forst bei Kirchberg - Mundloch Engländerstolln (Jens Kugler)
Hornická krajina Hoher Forst:...
Pozoruhodnéarcheologické pozůstatky těžby stříbra ze 14. a 15.století spolu s opevněným sídlištěm z pozdějšího středověkujsou vynikajícím...
i
Montanlandschaft Schneeberg (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Schneeberg:...

Die erhaltenen montanen Sachzeugen sind ein herausragendes Zeugnis der führenden Rolle des Erzgebirges im Abbau und der Verarbeitung von...

i
Blaufarbenwerk Schindlers Werk ()
Schindlerova továrna na kobaltové...
Je mimořádně zachovalým příkladem huti a horní továrny,která od 17. do 19. století vyráběla kobaltovou modř. Celývýrobní komplex a...
i
Montanlandschaft Annaberg-Frohnau - Markus Röhling Stolln (Jens Kugler)
Montanlandschaft...

Annaberg war 1496 die erste geplante Bergstadt in der Region aufgrund der reichen Silberfunde in der Bergbaulandschaft Frohnau....

i
Bergbaulandschaft Pöhlberg (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Pöhlberg:...

Die Bergwerke am Pöhlberg entwickelten sich zu den wichtigsten Silber-Kupfer-Bergwerken in der Region. Die hier abgebauten silberhaltigen...

i
Bergbaulandschaft Buchholz (Michael Bader)
Bergbaulandschaft Buchholz:...

Die Bergbaulandschaft südwestlich von Buchholz ist Zeugnis für den Zinnbergbau vom 15. bis ins späte 18. Jahrhundert inmitten einer...

i
Historische Altstadt Marienberg (Marko Borrmann)
Historické staré město...
Horní město Marienberg je mimořádným svědectvím plánovaněpostaveného horního města, jež bylo poprvé založenove volné, ještě nezastavěné...
i
Bergbaulandschaft Lauta (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Lauta:...

Die Bergstadt Marienberg ist ein außergewöhnliches Zeugnis einer planmäßigen Bergstadt, die zum ersten Mal auf freiem, noch unbebauten...

i
Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf (Alexander Ohly)
Hornická krajina...
Zdebyl v 16. století vyvinut systém čerpání vody „EhrenfriedersdorferKunstgezeug“, který se přibližně 200 let celosvětověvyužíval jako...
i
Saigerhüttenkomplex Grünthal (Jens Kugler)
V komplexu vycezovací huti...
Huť je díky své zachovalosti vzácným příkladem předprůmyslového,centrálního metalurgického pracoviště. Zařízenísloužilo k úpravě a...
i
Bergbaulandschaft Eibenstock Schwarze Pinge (Jens Kugler)
Hornická krajina Eibenstock:...
Za povšimnutístojí vysoká hustota probořených šachet, rýžovnických polí,podzemních a nadzemních důlních budov, zařízení pro zpracovánía...
i
Pulverturm Rother Berg (Markus Link)
Bergbaulandschaft Rother Berg:...

Die starke Nachfrage nach Werkzeugen, Vorrichtungen und Produkten aus Eisen stand in engem Zusammenhang mit dem Silberbergbau in der...

i
Bergbaulandschaft Uranbergbau Förderturm Schacht 371 (Jens Kugler)
Hornická krajina – těžba uranové...
Hornická krajina svědčí nejen o vedoucí úloze Krušnohořív produkci uranu, ale rovněž o (ze světového hlediska jedinečné)velkoplošné...

5 České komponenty:

i
Bergbaulandschaft Jachymov - Königliche Münze in Jáchymov (L. Zeman)
Hornická krajina Jáchymov:...
Jáchymov byl po určité krátké období v 16. století nejdůležitějšímúzemím těžby stříbra v Krušných horách, Evropě a vesvětě. Kromě těžby...
i
Bergbaulandschaft Abertamy Bozi Dar Horni Blatna Christoph Stolln (J.Albrecht)
Montanlandschaft Abertamy–Boží...

Das Zinn- und Eisenerzrevier Bludná und das Revier Kaff in Zlatý Kopec im westlichen Teil des böhmischen Erzgebirges sind herausragende...

i
Roter Turm des Todes ()
Červená věž smrti: Uran
Vzácný příklad zařízenípro úpravu a třídění uranu ukazuje temnou stránkutěžby uranu po skončení 2. světové války. V 50. letech 20.století...
i
Bergbaulandschaft Krupka ()
Montanlandschaft Krupka: Zinn

Die mittelalterliche Bergstadt Krupka und ihre zugehörige Bergbaulandschaft ist ein herausragendes Beispiel für den Abbau verschiedener...

i
Bergbaulandschaft Vrch Mednik Luftaufnahme des Kupferhübels (Jaroslav_Kloub)
Montánní krajina Vrch Mĕdník...
Zde se jedná o autentickou hornickou krajinu v centrálníčásti českého Krušnohoří, jež krok za krokem názornědokumentuje vyhledávání...

Zažijte světové dědictví

i
Foto: Jens Kugler
Freiberg

Schachtanlage "Alte...

Historische Schachtanlage mit Bergschmiede, Betstube, Gebläsehaus, Maschinenhaus und Schachtgebäude

...
Deutschneudorf

Abenteuer Bergwerk...

Beim Rundgang durch das Bergwerk erfahren Sie von sachkundigen Bergführern Interessantes zur Geschichte...

i
Foto: Stadt Zwönitz
Zwönitz

St. Christoph Stolln ...

Mit der ersten urkundlichen Erwähnung um 1558 begann ein fast 400 Jahre währender Bergbau in der weithin...

i
Foto: Ronny Schwarz,
Schwarzenberg

Besucherbergwerk Zinnkammer...

Einzigartig sind die Eindrücke, die die Besichtigung der großen Zinnkammern hinterlassen.

...
i
Foto: Wolfgang Thieme ,
Annaberg-Buchholz

Erzgebirgsmuseum mit...

Im Jahre 1887 wurde das "Museum erzgebirgischer Alterthümer" eröffnet und 1905 in "Erzgebirgsmuseum"...

i
Foto: Gunter Fichte, Förderverein Edle Krone e. V.
Dorfhain

Besucherbergwerk Aurora...

Wir sind das einzige begehbare Silberbergwerk an der Silberstraße zwischen Freiberg und Dresden. Hier...

Zažijte těžbu

Město světového dědictví hornické oblasti Krušnohoří s více než 400 jednotlivými objekty na saské a české hranici reprezentuje mnoho svědků důlního dědictví regionu.

Četné návštěvnické doly zvou mladé i staré, aby prozkoumaly podzemí Erzgebirge. Po mnoho dnů, kladivové mlýny, tavící chaty a hornická města vypráví impozantní historii regionu. Těžba má také nezaměnitelně tvarovaný charakter Krušných hor. Pokud se chystáte na prohlídku, budete procházet podél hřebene lesem a obdivovat svědky báňského průmyslu na cestě.

Poznamenali jste si tuto stránku!

Ke správě vašeho seznamu poznamenání nebo k opětovnému prohlédnutí stránek, jděte na Plánovač cesty.