i
Foto: Stadt Marienberg/ 360 Grad Team •
Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Světové dědictví Krušné hory

Postoj k životu je světovým dědictvím!

V červenci 2019 rozhodl výbor pro světové dědictví o zapsání hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO. Důvodem k zapsání na seznam světového dědictví bylo spojení 17 německých a 5 českých komponent tohoto regionu.

Ty společněreprezentují hornické historické dědictví regionu, v zastoupení mnohadalších hornických památek. Krušné hory jsou významným a skutečnějedinečným příkladem přeshraničního regionu, který byl po dobu 800 letzásadně a nesmazatelně formován nepřetržitou těžbou různých kovů (od12. století až po 20. století).Bohaté nálezy, především stříbra, cínu, kobaltu a uranu, utvářelykrušnohorský region a současně připravovaly cestu pro průkopnickéobjevy a vynálezy, jež významně ovlivnily vývoj jiných hornickýchregionů po celém světě.

Hornictví umožnilo vznik mnoha vynálezův oblasti dolování a těžby, které mají trvalou hodnotu, např.vodní kolo v Ehrenfriedersdorfu (Kunstgezeug, 1540), stoupovny(Nasspochwerke, 1507), nebo rozsáhlý systém pro přívodvody, nezbytné pro zásobování dolů (od roku 1558).

Celosvětovývliv byl ještě navíc podpořen výjimečnými literárními díly,pocházejícími z Krušných hor. K nim patří první tištěná kniha o hornictvíod Ulricha Rüleina von Calw (1505), "De re metallica" a další spisy odGeorgia Agricoly nebo kniha "Sylvicultura oeconomica neboli hospodářskázpráva a návod k pěstování divokých stromů" od Hanse Carla vonCarlowitz, který je považován za otce udržitelného lesního hospodářství.Hornictví v Krušných horách bylo pod státním dohledem, a proto mělovliv na všechny společenské složky.

Rozhodující úlohu zde hrály ranéhorní řády. Okolo roku 1300 byl vytvořen první horní řád ve Freibergu.Základem pro další části horního práva v německy mluvící oblasti se stalAnnabergský horní řád, vydaný v roce 1509. V horním řádu se zakotvilapráva na svobodu horníků a důležitá zásadní rozhodnutí v ekonomickýcha technických záležitostech, o kterých rozhodovala a na něždohlížela hornická (báňská) správa.

V roce 1520 byl Jáchymově vyraženprvní stříbrný tolar a na dlouhá léta se stal vzorem pro měnový systémmnoha evropských zemí. Tyto tolary jsou navíc považovány za předchůdcednešního dolaru. V roce 1765 byla zřízena hornická akademieBergakademie Freiberg, jež se stala vrcholnou institucí v zajištění vzděláníbudoucích horníků. Hornická akademie je tak nejstarším stávajícímvzdělávacím zařízením pro hornické vědy na světě.

[...] Více

22 KOMPONENTY „HORNICKÉHO REGIONU ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ“

Celkově se nominace skládá z 22 složek: 17 na německé a 5 na české straně. Vybrané památky, přírodní a kulturní krajiny jako celek představují nejvýznamnější hornické oblasti a období sasko-české těžby rud.

Každá složka se skládá z různých jednotlivých objektů nebo krajin (více než 400 na saské straně!). Kromě nadčasových a podprůměrných svědků těžebního průmyslu, historických městských a těžebních krajin. B. Haldenzüge uvažoval. Ty společně reprezentují hornické historické dědictví regionu, v zastoupení mnoha dalších hornických památek.

Pouze ve spojení všech 22 složek je smysl budoucího světového dědictví ve smyslu UNESCO oprávněný. Aby bylo možné přispět ke komplexní komunikaci montanhistorického dědictví regionu, byla další místa definována jako "přidružené objekty" ke světovému dědictví.

17 Německé komponenty

i
Hochmittelalterliche Silberbergwerke Dippoldiswalde (Landesamt für Archäologie Sachsen)
Stříbrné doly z období vrcholného...
Mimořádné archeologicképozůstatky podzemního stříbrného dolu in-situ z konce 12.a počátku 13. století jsou výjimečným svědectvím...
i
Montanlandschaft Altenberg Zinnwald (Jens Kugler)
Montánní krajina Altenberg-...
Vynikající příklad mnohavrstvéhornické krajiny poznamenané těžbou cínu,díky kterému je možné doložit dobývání různých ložisekcínové rudy,...
i
Verwaltungssitz Lauenstein (Marko Borrmann)
Úzce spojená komponenta, sídlo...
Je nejen dobrým příkladem osidlovánípřeshraničního regionu východního Krušnohoří, ale taképříkladem sasko-českého spojení a panské těžby...
i
Montanlandschaft Freiberg (Marko Borrmann)
Montanlandschaft Freiberg:...

Herausragendes Zeugnis für den vorherrschenden Einfluss des Silberbergbaus. An diesem Ort wurde der erste, große Silberrausch in der...

i
Bergbaulandschaft Hoher Forst bei Kirchberg - Mundloch Engländerstolln (Jens Kugler)
Hornická krajina Hoher Forst:...
Pozoruhodnéarcheologické pozůstatky těžby stříbra ze 14. a 15.století spolu s opevněným sídlištěm z pozdějšího středověkujsou vynikajícím...
i
Montanlandschaft Schneeberg (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Schneeberg:...

Die erhaltenen montanen Sachzeugen sind ein herausragendes Zeugnis der führenden Rolle des Erzgebirges im Abbau und der Verarbeitung von...

i
Blaufarbenwerk Schindlers Werk ()
Schindlerova továrna na kobaltové...
Je mimořádně zachovalým příkladem huti a horní továrny,která od 17. do 19. století vyráběla kobaltovou modř. Celývýrobní komplex a...
i
Montanlandschaft Annaberg-Frohnau - Markus Röhling Stolln (Jens Kugler)
Montánní krajina...
Město Annaberg se roku 1496 stalo prvním naplánovanýmhorním městem v regionu, a to z důvodu bohatých stříbrnýchnalezišť v důlní krajině...
i
Bergbaulandschaft Pöhlberg (Jens Kugler)
Hornická krajina Pöhlberg:...
Z dolů naPöhlbergu se postupně staly jedny z nejdůležitějších dolůna těžbu stříbra a mědi v regionu. Zde vytěžené měděnérudy s obsahem...
i
Bergbaulandschaft Buchholz (Michael Bader)
Hornická krajina Buchholz:...
Hornická krajina na jihozápad od města Buchholz je svědectvímtěžby cínu od 15. do konce 18. století uprostředstříbrné důlní krajiny....
i
Historische Altstadt Marienberg (Marko Borrmann)
Historické staré město...
Horní město Marienberg je mimořádným svědectvím plánovaněpostaveného horního města, jež bylo poprvé založenove volné, ještě nezastavěné...
i
Bergbaulandschaft Lauta (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Lauta:...

Die Bergstadt Marienberg ist ein außergewöhnliches Zeugnis einer planmäßigen Bergstadt, die zum ersten Mal auf freiem, noch unbebauten...

i
Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf (Alexander Ohly)
Hornická krajina...
Zdebyl v 16. století vyvinut systém čerpání vody „EhrenfriedersdorferKunstgezeug“, který se přibližně 200 let celosvětověvyužíval jako...
i
Saigerhüttenkomplex Grünthal (Jens Kugler)
V komplexu vycezovací huti...
Huť je díky své zachovalosti vzácným příkladem předprůmyslového,centrálního metalurgického pracoviště. Zařízenísloužilo k úpravě a...
i
Bergbaulandschaft Eibenstock Schwarze Pinge (Jens Kugler)
Hornická krajina Eibenstock:...
Za povšimnutístojí vysoká hustota probořených šachet, rýžovnických polí,podzemních a nadzemních důlních budov, zařízení pro zpracovánía...
i
Pulverturm Rother Berg (Markus Link)
Hornická krajina Rother Berg:...
V souvislostis těžbou stříbra vznikla v regionu velká poptávka ponářadí, přípravcích a výrobcích ze železa. Erlahammer jezachovalým...
i
Bergbaulandschaft Uranbergbau Förderturm Schacht 371 (Jens Kugler)
Hornická krajina – těžba uranové...
Hornická krajina svědčí nejen o vedoucí úloze Krušnohořív produkci uranu, ale rovněž o (ze světového hlediska jedinečné)velkoplošné...

5 České komponenty:

i
Bergbaulandschaft Jachymov - Königliche Münze in Jáchymov (L. Zeman)
Hornická krajina Jáchymov:...
Jáchymov byl po určité krátké období v 16. století nejdůležitějšímúzemím těžby stříbra v Krušných horách, Evropě a vesvětě. Kromě těžby...
i
Bergbaulandschaft Abertamy Bozi Dar Horni Blatna Christoph Stolln (J.Albrecht)
Montanlandschaft Abertamy–Boží...

Das Zinn- und Eisenerzrevier Bludná und das Revier Kaff in Zlatý Kopec im westlichen Teil des böhmischen Erzgebirges sind herausragende...

i
Roter Turm des Todes ()
Červená věž smrti: Uran
Vzácný příklad zařízenípro úpravu a třídění uranu ukazuje temnou stránkutěžby uranu po skončení 2. světové války. V 50. letech 20.století...
i
Bergbaulandschaft Krupka ()
Montánní krajina Krupka: Cín
Středověké horníměsto Krupka a přilehlá hornická krajina jsou výjimečnýmpříkladem těžby z různých typů ložisek cínu mezi 13. a...
i
Bergbaulandschaft Vrch Mednik Luftaufnahme des Kupferhübels (Jaroslav_Kloub)
Montánní krajina Vrch Mĕdník...
Zde se jedná o autentickou hornickou krajinu v centrálníčásti českého Krušnohoří, jež krok za krokem názornědokumentuje vyhledávání...
Další fakta světového dědictví

Zažijte světové dědictví

Oelsnitz/Erzgeb.

Bergbaumuseum Oelsnitz ...

Das Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge vermittelt eindrucksvoll die Geschichte der "Schwarzen Diamanten"...

i
Foto: Thomas Jäger, Berggrabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf e. V.
Ehrenfriedersdorf

Röhrgraben (verrohrt) ...

Station 4 am Bergbaulehrpfad Silberstraße Ehrenfriedersdorf
i
Foto: Ronny Schwarz,
Schwarzenberg

PERLA CASTRUM – EIN SCHLOSS...

Lassen Sie sich entführen in die bewegte Schloss-, Stadt-, Bergbau und Regionalge­schichte und bestaunen...
i
Foto: Silberstadt® Freiberg_Ralf Menzel, Silberstadt® Freiberg
Freiberg

Dom St. Marien Freiberg ...

Der Dom ist bedeutendster mittelalterlicher Sakralbau und zugleich Wahrzeichen der Silbermannstadt...
i
Foto: Ronny Schwarz,
Marienberg OT Lauta

Pferdegöpel auf dem...

Seit Juni 2006 ist der Pferdegöpel als Besucheranlage wieder in Betrieb. Im Frühjahr 2008 konnte das...

i
Foto: LuisaDietrich_terramineralia,
Freiberg

terra mineralia ...

Mit 3500 Mineralen, Edelsteinen und Meteoriten ist die terra mineralia, eine Dauerausstellung der TU...

Zažijte těžbu

Město světového dědictví hornické oblasti Krušnohoří s více než 400 jednotlivými objekty na saské a české hranici reprezentuje mnoho svědků důlního dědictví regionu.

Četné návštěvnické doly zvou mladé i staré, aby prozkoumaly podzemí Erzgebirge. Po mnoho dnů, kladivové mlýny, tavící chaty a hornická města vypráví impozantní historii regionu. Těžba má také nezaměnitelně tvarovaný charakter Krušných hor. Pokud se chystáte na prohlídku, budete procházet podél hřebene lesem a obdivovat svědky báňského průmyslu na cestě.

Poznamenali jste si tuto stránku!

Ke správě vašeho seznamu poznamenání nebo k opětovnému prohlédnutí stránek, jděte na Plánovač cesty.