i
Foto: Stadt Marienberg/ 360 Grad Team •
Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Světové dědictví Krušné hory

Postoj k životu je světovým dědictvím!

V červenci 2019 rozhodl výbor pro světové dědictví o zapsání hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO. Důvodem k zapsání na seznam světového dědictví bylo spojení 17 německých a 5 českých komponent tohoto regionu.

Ty společněreprezentují hornické historické dědictví regionu, v zastoupení mnohadalších hornických památek. Krušné hory jsou významným a skutečnějedinečným příkladem přeshraničního regionu, který byl po dobu 800 letzásadně a nesmazatelně formován nepřetržitou těžbou různých kovů (od12. století až po 20. století).Bohaté nálezy, především stříbra, cínu, kobaltu a uranu, utvářelykrušnohorský region a současně připravovaly cestu pro průkopnickéobjevy a vynálezy, jež významně ovlivnily vývoj jiných hornickýchregionů po celém světě.

Hornictví umožnilo vznik mnoha vynálezův oblasti dolování a těžby, které mají trvalou hodnotu, např.vodní kolo v Ehrenfriedersdorfu (Kunstgezeug, 1540), stoupovny(Nasspochwerke, 1507), nebo rozsáhlý systém pro přívodvody, nezbytné pro zásobování dolů (od roku 1558).

Celosvětovývliv byl ještě navíc podpořen výjimečnými literárními díly,pocházejícími z Krušných hor. K nim patří první tištěná kniha o hornictvíod Ulricha Rüleina von Calw (1505), "De re metallica" a další spisy odGeorgia Agricoly nebo kniha "Sylvicultura oeconomica neboli hospodářskázpráva a návod k pěstování divokých stromů" od Hanse Carla vonCarlowitz, který je považován za otce udržitelného lesního hospodářství.Hornictví v Krušných horách bylo pod státním dohledem, a proto mělovliv na všechny společenské složky.

Rozhodující úlohu zde hrály ranéhorní řády. Okolo roku 1300 byl vytvořen první horní řád ve Freibergu.Základem pro další části horního práva v německy mluvící oblasti se stalAnnabergský horní řád, vydaný v roce 1509. V horním řádu se zakotvilapráva na svobodu horníků a důležitá zásadní rozhodnutí v ekonomickýcha technických záležitostech, o kterých rozhodovala a na něždohlížela hornická (báňská) správa.

V roce 1520 byl Jáchymově vyraženprvní stříbrný tolar a na dlouhá léta se stal vzorem pro měnový systémmnoha evropských zemí. Tyto tolary jsou navíc považovány za předchůdcednešního dolaru. V roce 1765 byla zřízena hornická akademieBergakademie Freiberg, jež se stala vrcholnou institucí v zajištění vzděláníbudoucích horníků. Hornická akademie je tak nejstarším stávajícímvzdělávacím zařízením pro hornické vědy na světě.

[...] Více

22 KOMPONENTY „HORNICKÉHO REGIONU ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ“

Celkově se nominace skládá z 22 složek: 17 na německé a 5 na české straně. Vybrané památky, přírodní a kulturní krajiny jako celek představují nejvýznamnější hornické oblasti a období sasko-české těžby rud.

Každá složka se skládá z různých jednotlivých objektů nebo krajin (více než 400 na saské straně!). Kromě nadčasových a podprůměrných svědků těžebního průmyslu, historických městských a těžebních krajin. B. Haldenzüge uvažoval. Ty společně reprezentují hornické historické dědictví regionu, v zastoupení mnoha dalších hornických památek.

Pouze ve spojení všech 22 složek je smysl budoucího světového dědictví ve smyslu UNESCO oprávněný. Aby bylo možné přispět ke komplexní komunikaci montanhistorického dědictví regionu, byla další místa definována jako "přidružené objekty" ke světovému dědictví.

17 Německé komponenty

i
Hochmittelalterliche Silberbergwerke Dippoldiswalde (Landesamt für Archäologie Sachsen)
Hochmittelalterliche...

Die herausragende archäologische Relikte des untertägigen Silberbergbaus in-situ aus dem späten 12. und frühen 13. Jahrhundert sind ein...

i
Montanlandschaft Altenberg Zinnwald (Jens Kugler)
Montanlandschaft...

Hervorragendes Beispiel einer vielschichtigen Zinn-Bergbaulandschaft, anhand derer der Abbau verschiedener Zinnerzlagerstätten,...

i
Verwaltungssitz Lauenstein (Marko Borrmann)
Verwaltungssitz Lauenstein:...

Der eng damit verbundene Bestandteil Verwaltungssitz Lauenstein ist nicht nur ein gutes Beispiel für die Besiedlung der...

i
Montanlandschaft Freiberg (Marko Borrmann)
Montanlandschaft Freiberg:...

Herausragendes Zeugnis für den vorherrschenden Einfluss des Silberbergbaus. An diesem Ort wurde der erste, große Silberrausch in der...

i
Bergbaulandschaft Hoher Forst bei Kirchberg - Mundloch Engländerstolln (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Hoher Forst:...

Die bemerkenswerten archäologischen Überreste des Silberbergbaus aus dem 14. und 15. Jahrhundert mit einer spätmittelalterlichen...

i
Montanlandschaft Schneeberg (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Schneeberg:...

Die erhaltenen montanen Sachzeugen sind ein herausragendes Zeugnis der führenden Rolle des Erzgebirges im Abbau und der Verarbeitung von...

i
Blaufarbenwerk Schindlers Werk ()
Blaufarbenwerk Schindlers Werk:...

Das Blaufarbenwerk Schindlers Werk: ist ein außergewöhnlich gut erhaltenes Beispiel eines Hüttenstandortes und einer Bergfabrik, die vom...

i
Montanlandschaft Annaberg-Frohnau - Markus Röhling Stolln (Jens Kugler)
Montanlandschaft...

Annaberg war 1496 die erste geplante Bergstadt in der Region aufgrund der reichen Silberfunde in der Bergbaulandschaft Frohnau....

i
Bergbaulandschaft Pöhlberg (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Pöhlberg:...

Die Bergwerke am Pöhlberg entwickelten sich zu den wichtigsten Silber-Kupfer-Bergwerken in der Region. Die hier abgebauten silberhaltigen...

i
Bergbaulandschaft Buchholz (Michael Bader)
Bergbaulandschaft Buchholz:...

Die Bergbaulandschaft südwestlich von Buchholz ist Zeugnis für den Zinnbergbau vom 15. bis ins späte 18. Jahrhundert inmitten einer...

i
Historische Altstadt Marienberg (Marko Borrmann)
Historische Altstadt Marienberg:...

Die Bergstadt Marienberg ist ein außergewöhnliches Zeugnis einer planmäßigen Bergstadt, die zum ersten Mal auf freiem, noch unbebauten...

i
Bergbaulandschaft Lauta (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Lauta:...

Die Bergstadt Marienberg ist ein außergewöhnliches Zeugnis einer planmäßigen Bergstadt, die zum ersten Mal auf freiem, noch unbebauten...

i
Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf (Alexander Ohly)
Bergbaulandschaft...

Hier wurde im 16. Jhd. das Wasserpumpsystem „Ehrenfriedersdorfer Kunstgezeug“ entwickelt, dass ungefähr 200 Jahre lang als weltweit...

i
Saigerhüttenkomplex Grünthal (Jens Kugler)
Saigerhüttenkomplex Grünthal:...

Die Hüttenanlage ist aufgrund ihres Erhaltungszustands ein seltenes Beispiel für eine vorindustrielle, zentrale metallurgische Stätte....

i
Bergbaulandschaft Eibenstock Schwarze Pinge (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Eibenstock:...

Die hohe Dichte an eingestürzten Schächten, Seifenfeldern, über- und untertägigen Bergwerken, Verarbeitungsstätten und ehemaligen Gräben...

i
Pulverturm Rother Berg (Markus Link)
Bergbaulandschaft Rother Berg:...

Die starke Nachfrage nach Werkzeugen, Vorrichtungen und Produkten aus Eisen stand in engem Zusammenhang mit dem Silberbergbau in der...

i
Bergbaulandschaft Uranbergbau Förderturm Schacht 371 (Jens Kugler)
Bergbaulandschaft Uranerzbergbau:...

Die Bergbaulandschaft zeugt sowohl von der führenden Rolle des Erzgebirges bei der Uranproduktion als auch von der weltweit...

5 České komponenty:

i
Bergbaulandschaft Jachymov - Königliche Münze in Jáchymov (L. Zeman)
Bergbaulandschaft Jáchymov:...

Jáchymov war für eine kurze Zeit im 16. Jahrhundert das wichtigste Silberabbaugebiet im Erzgebirge, Europa und der Welt. Der Bestandteil...

i
Bergbaulandschaft Abertamy Bozi Dar Horni Blatna Christoph Stolln (J.Albrecht)
Montanlandschaft Abertamy–Boží...

Das Zinn- und Eisenerzrevier Bludná und das Revier Kaff in Zlatý Kopec im westlichen Teil des böhmischen Erzgebirges sind herausragende...

i
Roter Turm des Todes ()
Roter Turm des Todes: Uran

Das seltene Beispiel einer Uranerzaufbereitungs- und Sortieranlage zeigt die dunkle Seite des Uranabbaus nach Ende des 2. Weltkriegs. In...

i
Bergbaulandschaft Krupka ()
Montanlandschaft Krupka: Zinn

Die mittelalterliche Bergstadt Krupka und ihre zugehörige Bergbaulandschaft ist ein herausragendes Beispiel für den Abbau verschiedener...

i
Bergbaulandschaft Vrch Mednik Luftaufnahme des Kupferhübels (Jaroslav_Kloub)
Montanlandschaft Vrch Mĕdník...

Hierbei handelt es sich um eine authentische Bergbaulandschaft im zentralen Teil des böhmischen Erzgebirges, die die schrittweise...

Zažijte světové dědictví

i
Foto: Stadt Freiberg
Freiberg

terra mineralia ...

Mit 3500 Mineralen, Edelsteinen und Meteoriten ist die terra mineralia, eine Dauerausstellung der TU...

i
Foto: Arndt Gaube, Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge
Oelsnitz/Erzgeb.

Bergbaumuseum Oelsnitz ...

Das Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge vermittelt eindrucksvoll die Geschichte der "Schwarzen Diamanten"...

i
Foto: Stadtverwaltung Freiberg
Freiberg

Stadt- und Bergbaumuseum ...

Das 1861 vom Freiberger Altertumsverein gegründete Museum zählt zu den ältesten bürgerlichen Museen...

i
Foto: Birgit Knöbel, Stadt Marienberg
Marienberg

Aussichtsturm Drei Brüder...

In der Nähe von Marienberg findet der Wanderer auf der "Drei Brüder Höhe" einen eisernen Aussichtsturm....

i
Foto: Ronny Schwarz,
Marienberg OT Lauta

Pferdegöpel auf dem...

Seit Juni 2006 ist der Pferdegöpel als Besucheranlage wieder in Betrieb. Im Frühjahr 2008 konnte das...

i
Foto: Ronny Schwarz,
Schwarzenberg

PERLA CASTRUM – EIN SCHLOSS...

Lassen Sie sich entführen in die bewegte Schloss-, Stadt-, Bergbau und Regionalge­schichte und bestaunen...

Zažijte těžbu

Město světového dědictví hornické oblasti Krušnohoří s více než 400 jednotlivými objekty na saské a české hranici reprezentuje mnoho svědků důlního dědictví regionu.

Četné návštěvnické doly zvou mladé i staré, aby prozkoumaly podzemí Erzgebirge. Po mnoho dnů, kladivové mlýny, tavící chaty a hornická města vypráví impozantní historii regionu. Těžba má také nezaměnitelně tvarovaný charakter Krušných hor. Pokud se chystáte na prohlídku, budete procházet podél hřebene lesem a obdivovat svědky báňského průmyslu na cestě.

Poznamenali jste si tuto stránku!

Ke správě vašeho seznamu poznamenání nebo k opětovnému prohlédnutí stránek, jděte na Plánovač cesty.